SĂRBĂTOARE A CĂRŢII, LA REGHIN

Distribuie pe:

La ceas de primăvară însorită, într-o perioadă sfântă de urcuş duhovnicesc spre măreţ praznic împărătesc, la Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin, a avut loc joi, 7 aprilie 2016, de la ora 17, o sărbătoare a culturii, o sărbătoare a cărţii, prilejuită de lansarea volumelor VEGHE (Editura VATRA VECHE, 2015) - publicistică şi POEME CU OCHII DE IARBĂ NOUĂ (Editura VATRA VECHE, 2016) - versuri, autor fiind distinsul cărturar LAZĂR LĂDARIU, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, unul dintre cei mai mari scriitori români contemporani.

În deschidere, doamna Sorina Bloj, directorul Bibliotecii „Petru Maior" din Reghin, în expunerea domniei sale, a vorbit despre importanţa acestui act de cultură pentru comunitatea reghineană, s-a referit la personalitatea scriitorului Lazăr Lădariu, la lucrările sale care s-au lansat cu acest prilej, la invitaţii care au participat la această înălţătoare întâlnire cu cartea. A urmat un moment de suflet, Maria Crişan a cântat o tradiţională pricească românească, iar apoi grupul coral coordonat de cercetător ştiinţific Maria Borzan şi dirijat de Mărioara Popovici, a susţinut un microrecital muzical format din cântece religioase, pricesne, adecvate perioadei Postului Mare, care precede marele praznic împărătesc al Învierii Domnului.

Dr. Florin Bengean, moderatorul aceste manifestări culturale, s-a referit, în câteva cuvinte, la vasta personalitate a scriitorului Lazăr Lădariu, precum şi la cele două memorabile volume ale domniei sale, prezentate publicului reghinean.

Dr. Nicolae Băciuţ, în primul rând, a vorbit despre personalitatea lui Lazăr Lădariu, apoi s-a referit la cele două volume, spunând despre cartea „VEGHE", că este unul dintre cele mai mari volume de publicistică, reprezentând un document de istorie locală, iar despre volumul de versuri, a spus, printre multe altele, că dovedeşte profunzime, precum şi seninătate în gândire. Poetul Mircea Dorin Istrate, după ce a adus cuvinte de apreciere la adresa personalităţii şi operei lui Lazăr Lădariu, a recitat din creaţia poetică personală, câteva poezii dedicate acestui ilustru scriitor.

Dr. Valentin Marica, vorbind despre cărţile lansate cu acest prilej, a spus că acestea se detaşează în biografia lui Lazăr Lădariu. Valentin Marica a vorbit despre frazare poetică, spunând că Lazăr Lădariu are această deschidere, deţine esenţa actului poetic. După ce s-a referit la metafora ierbii noi, Valentin Marica a mai spus, printre altele, că Lazăr Lădariu este un poet al luminii, un poet odihnitor, iar poezia lui merge spre emoţie.

Profesorul Dimitrie Poptămaş, în expunerea domniei sale, a vorbit despre cele două cărţi, referindu-se cu precădere asupra volumul de publicistică „VEGHE", spunând că acesta este istorie, dragoste de neam, filologie, un fin substrat politic, dat fiind faptul că Lazăr Lădariu a fost deputat în Parlamentul României în două legislaturi. Dimitrie Poptămaş a făcut mereu paralelism între publicistica lui Lazăr Lădariu şi cea a lui Vasile Netea. A mai spus, despre acest volum despre acest volum de publicistică, printre altele, că este unul impresionant, are rol formativ, educativ, cuprinde publicistică de atitudine.

Cărturarul Lazăr Lădariu, în cuvântul extrem de consistent şi substanţial al domniei sale, a mulţumit tuturor celor care au adus cuvinte de apreciere la adresa cărţilor sale, a mulţumit tuturor celor prezenţi. A vorbit despre modul cum îşi închipuie domnia sa că reacţionează cititorii săi atunci când îi lecturează materialele, s-a referit la modul său de lucru, la realităţile lumii de azi, făcând referiri la înţelepciunea unor savanţi precum ar fi Nicolae Iorga. Despre poezie a spus că este „doctorul nostru bun". A vorbit, de asemenea, despre marii poeţi români şi universali, despre rolul poetului în societate, despre înaintaşi, despre poeţii trecuţi în uitare, despre modul în care trebuie să-i cinstim pe cei de dinaintea noastră, despre relieful cultural românesc, pentru ca apoi să lectureze câteva poezii din cartea de versuri „Poeme cu ochii de iarbă nouă".

Publicul reghinean, de bună calitate ca de fiecare dată, s-a bucurat, prin această dublă lansare de carte, de un eveniment cultural de mare ţinută, de înalt profesionalism, de profundă emoţie. Lazăr Lădariu se înscrie fără îndoială şi pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc, pentru profundul profesionalism al domniei sale, precum şi pentru seriozitatea pe care a arătat-o în tot ceea ce a întreprins dânsul. Numele lui va rămâne legat de marile realizări ale domniei sale pe tărâm cultural, realizări care sunt multe şi importante.

Înzestrat de Dumnezeu cu o minte ageră şi pătrunzătoare, cu orizonturi largi, cu o sete neostoită de cunoaştere, stăpân pe o cultură generală temeinică, cu o putere de muncă neobişnuită, cărturarul Lazăr Lădariu a pus, la rândul său, toţi talanţii cu care a fost dăruit de Dumnezeu în slujba neamului românesc şi a credinţei strămoşeşti a poporului nostru. Fiind înzestrat cu o voinţă hotărâtă, pasionat de realizări, calculat în fapte, cu o viziune clară a lucrurilor, fără teamă de boală, piedici sau împotriviri, cu o dragoste dusă până la sacrificiu pentru neamul românesc, cărturarul Lazăr Lădariu a putut, în cei peste 50 de ani de activitate, să îmbogăţească patrimoniul cultural al neamului nostru românesc.

Pe lângă faptul că este un reprezentant de marcă al literaturii române contemporane, domnul Lazăr Lădariu se manifestă permanent şi ca un înflăcărat patriot, iubitor al poporului român şi luptător credincios pentru sfântul nostru neam românesc. La acestea l-au îndemnat nu numai credinţa şi dragostea sa adâncă faţă de Sfânta noastră Biserică strămoşească, ci şi faptul s-a identificat cu toată fiinţa sa cu poporul din mijlocul căruia s-a ridicat. În felul acesta a ştiut să îmbine în chip pilduitor dragostea de neam cu cea de Biserică, slujindu-le deopotrivă, fără rezerve şi fără încetare, bucurându-se astfel de o aleasă preţuire şi de o profundă apreciere din partea tuturor celor care îl cunosc.

Privind asupra vieţii bogate în fapte şi învăţăminte a distinsului cărturar Lazăr Lădariu, putem constata cu uşurinţă că aceasta este o viaţă de dăruire continuă pentru toate instituţiile în care a activat de-a lungul vremii şi activează şi astăzi, cu acelaşi deplin succes şi devotament, instituţii pe care le-a slujit cu cinste, omenie şi dreptate, mai bine de o jumătate de secol.

 

Lasă un comentariu