Putem face donaţii pentru cumpărarea „Cuminţeniei Pământului"

Distribuie pe:

Persoanele juridice şi persoanele fizice, cu excepţia instituţiilor şi autorităţilor publice, pot dona sume în vederea achiziţionării de către stat, prin Ministerul Culturii, a operei de artă „Cuminţenia Pământului", realizată de sculptorul Constantin Brâncuşi, bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil, clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil.

Măsura este prevăzută în OUG nr. 10/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 258, din 6 aprilie a.c., şi are ca obiect completarea resurselor financiare ce vor fi alocate de la bugetul de stat, până la concurenţa sumei echivalente în lei a 6 milioane euro.

Prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, persoanele juridice pot să îşi deducă sumele donate la calculul impozitului pe profit şi impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar persoanele fizice care îşi stabilesc veniturile în sistem real au dreptul la deducerea cheltuielilor reprezentând sumele donate.

În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului normativ

(6 aprilie 2016), Ministerul Culturii va deschide un cont de disponibilităţi în lei la Trezoreria Statului şi alte conturi în lei şi valută la instituţii de credit şi le va comunica public pe pagina proprie de internet şi pe pagina Guvernului, precum şi pe alte căi mediatice.

În situaţia în care, din orice motiv, până la data de 31 octombrie 2016, statul român nu dobândeşte dreptul de proprietate liber de orice sarcini asupra „Cuminţeniei Pământului", sumele colectate se restituie donatorilor.

Lasă un comentariu