Religie şi... Ştiinţă

Distribuie pe:

„STAŢI TARI ÎN LIBERTATEA CU CARE HRISTOS NE-A FĂCUT LIBERI, şi NU vă prindeţi iarăşi în jugul robiei (păcatului). Voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci SLUJIŢI UNUL ALTUIA ÎN IUBIRE. Căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: IUBEŞTE PE APROAPELE TĂU CA PE TINE ÎNSUŢI".

***

„FAPTELE TRUPULUI sunt cunoscute, şi ele sunt: ADULTER, DESFRÂNARE, NECURĂŢIE, DESTRĂBĂLARE, ÎNCHINARE LA IDOLI, FERMECĂTORIE, VRAJBE, CERTURI, ZAVISTII, MÂNII, GÂLCEVI, DEZBINĂRI, ERESURI, PIZMUIRI, UCIDERI, BEŢII, CHEFURI şi cele asemenea acestora pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Iar roada Duhului este DRAGOSTEA, BUCURIA, BLÂNDEŢEA, ÎNDELUNGA-RĂBDARE, BUNĂTATEA, FACEREA DE BINE, CREDINŢA, BLÂNDEŢEA, ÎNFRÂNAREA, CURĂŢIA".

***

„Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică. SĂ NU ÎNCETĂM A FACE BINELE, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Să NU ne lăudăm cu faptele noastre; SĂ NE LĂUDĂM NUMAI ÎN CRUCEA LUI HRISTOS, prin care lumea este răstignită. NU VĂ AMĂGIŢI: DUMNEZEU NU SE LASĂ BATJOCORIT; CĂCI CE VA SEMĂNA OMUL, ACEEA VA ŞI SECERA (Epistola către Galateni - cap. I - VI).

EPISTOLA către GALATENI, este una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel. Ea face parte din grupul de epistole pauline mari alături de Romani, I şi II Corinteni.

„1001 CUGETĂRI"

 

Lasă un comentariu