Pot fi depuse cererile pentru restituirea vechii taxe auto!

Distribuie pe:

În sfârşit, în Monitorul Oficial nr. 274, din 12 aprilie a.c., a fost publicat şi a intrat în vigoare Ordinul comun al ministrului Mediului şi preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016, prin care a fost stabilită procedura de restituire integrală a vechii taxe auto (actualizată cu indicele preţurilor de consum), conform OG nr. 40/2015.

Prin urmare, persoanele care au plătit taxa auto înainte de intrarea în vigoare a timbrului de mediu, respectiv în perioada 2007 - martie 2013, (atunci când statul a aplicat, în mod succesiv, taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), pot depune cereri de restituire, la agenţiile ANAF din raza de domiciliu. Timbrul de mediu este încă în vigoare, astfel că persoanele care au plătit această taxă din martie 2013 şi până în prezent nu pot cere restituirea.

Cererile de restituire trebuie însoţite de actul de identitate al persoanei fizice, documentul care atestă plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante (în lipsa acestui document, verificarea plăţii se face în baza informaţiilor deţinute de autorităţi), cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare (în original şi copie). În plus, solicitanţii trebuie să indice un cont bancar în care să primească banii, altfel cererea va fi respinsă.

Cererile vor fi soluţionate în cel mult 45 de zile de la înregistrare, iar solicitanţii vor fi informaţi asupra acestui aspect în maximum zece zile de la emiterea deciziei de către autorităţi.

Vechea taxă auto li se restituie contribuabililor într-o perioadă de cinci ani calendaristici, prin plăţi anuale de 20% din suma datorată. 

Lasă un comentariu