8 APRILIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR

Distribuie pe:

În oraşul Sărmaşu, la Casa de Cultură, în data de 9 aprilie, la ora 18, a avut loc un spectacol dedicat zilei internaţionale a romilor. Au participat în jur de 160 de romi, în majoritate tineri. Au participat şi patru invitaţi de la Tg.-Mureş: doamna Barabaş Maria-Magdalena, cadru didactic la Şcoala gimnazială „Romulus Guga", doamna FORGACS RITA, cadru didactic la şcoala generală Sânpaul, Ovidiu Moldovan, reprezentant P.R.P.R. filiala Tg.-Mureş şi GERGEY LAJOS, reprezentant al P.R.P.R. - filiala Acăţari.

Organizatorii locali Casian Lăcătuş, profesor de limba rromani în Sărmaşu, Dorel Cojognean reprezentant P.R.P.R şi consilier bisericesc în cadrul Bisericii Ortodoxe Sărmaşu, Gaşpar Armin, reprezentant local P.R.P.R. şi consilier local, au invitat, din partea locală, pe subsemnatul şi pe domnii consilieri ai Primăriei Sărmaşu Doina Moga şi Valeruţ Botezan.

Manifestarea a început cu rugăciunea „Tatăl nostru", după care s-au intonat Imnul de Stat al României şi cel al romilor, momente cu totul deosebite, şi trăite intens de toţi participanţii. Doamnele profesoare invitate şi-au manifestat bucuria întâlnirii şi au venit în faţa asistenţei cu sfaturi pentru unirea romilor prin cultură şi în special prin învăţămât şi păstrarea tradiţiilor strămoşeşti.

Domnii consilieri locali Valer Botezan şi Doina Moga, şi-au exprimat speranţa unei convieţuiri paşnice între etniile locale, prin înţelegere, toleranţă şi respect reciproc.

Subsemnatul le-a cântat un „Mulţi ani trăiască!" tuturor romilor, dându-le sfaturi pentru îndeplinirea datoriilor care le au „şi ei" faţă de Biserica Ortodoxă locală şi faţă de Statul Român, din care fac parte. Nu poţi cere anumite drepturi dacă nu îţi îndeplineşti obligaţiile fireşti faţă de factorii decizionali de care depinzi. I-am mai sfătuit pentru unire şi disciplină, dacă doresc să fie reprezentaţi în consiliul local de mai mulţi consilieri, care să se ocupe de doleanţele lor. Dorel Cojognean şi-a exprimat speranţa unirii între romii din Sărmaşu iar la alegerile viitoare să voteze pe cei mai buni din cei mai buni dintre ei, pentru ca viaţa lor să devină una mai bună. Profesorul Casian Lăcătuş a făcut un istoric pe scurt al romilor după care a urmat un spectacol deosebit susţinut de elevii de limbă rromani, în care aceştia au elogiat pacea, dragostea şi iubirea între oameni.

A fost o întrunire decentă, bine organizată, ceea ce denotă că prin organizare corect supervizată, colaborare şi înţelepciune, între localnicii sărmăşeni de toate etniile şi religiile poate să existe un climat - model de colaborare, toleranţă şi respect reciproc.

Lasă un comentariu