PERPESSICIUS LA TÂRGU-MUREŞ

Distribuie pe:

Aflu cu surprindere, dar şi cu bucurie, că marele critic şi istoric literar, folclorist, eseist şi poet român, cercetător şi editor al operei eminesciene, membru titular al Academiei Române Perpessicius (Dumitru S. Panaitescu, n. 21 octombrie 1891, Brăila — d. 29 martie 1971, Bucureşti), are numele legat şi de Târgu-Mureş: „În toamna anului 1919, după susţinerea examenului de capacitate, Perpessicius este numit profesor de limba şi literatura română la Liceul „Moise Nicoară" din Arad, unde funcţionează până la 1 ianuarie 1920, când pleacă la Târgu- Mureş, devenind profesor la liceul militar din oraş. Atras de frumuseţea peisajelor din zonă, Perpessicius se va întoarce aici în repetate rânduri, în vacanţe, pentru a petrece multe clipe de odihnă. La sfârşitul anului şcolar, părăseşte Târgu-Mureş şi se îndreaptă spre Brăila". (Marin Iancu, Vatra veche nr. 3/2016, p. 13).

După cum se ştie, între 1919-1940, aici a funcţionat un liceu militar. Ar fi interesant de aflat ce a predat în perioada cât a stat la Târgu-Mureş, ceva peste o jumătate de an, de s-a ataşat atât de mult de Târgu-Mureş şi a păstrat legătura cu oraşul nostru.

Biografia lui include şi funcţii de răspundere: a fost director general al Bibliotecii Academiei, al Muzeului Literaturii Române (1957) şi al revistei Manuscriptum, dar opera lui cea mai importantă, dincolo de volumele proprii, rămâne editarea lui Eminescu. Opere, vol. I-XII (1966 - 1983), demers fundamental de restituire, de punere în valoare a „omului deplin al culturii româneşti". (C. Noica)

Cum Perpessicius pare a fi cea mai de seamă personalitate literară de care e legată istoria acestei instituţii de învăţământ, fostul Liceu Militar „Mihai Viteazul" din Târgu-Mureş (acum Universitatea de Medicină şi Farmacie), în acest an al rememorării - 125 de ani de la naştere, 45 de ani de la trecerea în eternitate), sugerăm conducerii instituţiei amplasarea unei plăci memoriale în interiorul clădirii, poate chiar în holul de la intrarea în corpul principal al Universităţii.

 

Lasă un comentariu