MITROPOLITUL SIMION ŞTEFAN AL TRANSILVANIEI (1643 - 1656)

Distribuie pe:

Între marii ierarhi transilvăneni pe care trebuie să-i amintim în contextul anului omagial 2016 declarat de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca: „Anul comemorativ al Sf. Ier. Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română", se numără şi mitropolitul Transilvaniei Simion Ştefan între anii 1643 - 1656.

Din puţinele date pe care le ştim despre el, putem cunoaşte că înainte de a fi ales mitropolit al Transilvaniei a slujit ca ieromonah, în mănăstirea ortodoxă din Alba Iulia. Era originar din Alba Iulia, dar nu se cunoaşte anul naşterii sale. Studiază într-o şcoală mănăstirească din Alba Iulia.

În 1643 este ales „arhiepiscop şi mitropolit al scaunului Bălgradului şi a Vadului şi a Maramurăşului şi a toată ţara Ardealului", urmând în scaunul mitropolitan Sf. Ier. Ilie Iorest. Este ales în această demnitate într-o perioadă nu foarte uşoară pentru românii transilvăneni ortodocşi, în timpul prigonirii calvine a principelui Gheorghe Rakoczy al II-lea. Cu toate acestea mitropolitul Simion Ştefan reuşeşte prin voia Domnului să păstreze neîntinată dreapta credinţă ortodoxă, precum şi cultura românească naţională.

Mitropolitul este primul mare învăţat român care defineşte „circulaţia cuvintelor" printr-o comparaţie din domeniul monetar al vremii sale, când banii de aur erau valabili pretutindeni:

„Bine ştim că şi cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni carii umblă în toate tările; aşea şi cuvintele, acelea sunt bune, carele le înţeleg toţi".

În timpul său de păstorire, printr-o contribuţie desăvârşită se tipăreşte la Alba Iulia, pentru prima dată în limba română, „Noul Testament de la Bălgrad" în 1648 şi apoi „Psaltirea" în 1651. Mitropolitul dorea ca prin traducerea Noului Testament să le pună la îndemâna românilor ortodocşi, de pe toate plaiurile, cuvântul lui Dumnezeu, într-o limbă pe care să o înţeleagă toţi.

Rămâne peste veacuri, mitropolitul nostru de la Bălgrad, modelul misionarului care luptă pentru cauza unităţii ortodoxe şi româneşti, folosindu-se de cartea duhovnicească. Părintele profesor Mircea Păcurariu, cel mai mare istoric bisericesc al neamului nostru spune referitor la mitropolitul Simion Ştefan: „Cei 13 ani de păstorire a mitropolitului Simion Ştefan au fost ani de necontenite zbuciumări şi lupte pentru apărarea credinţei strămoşeşti în faţa multor încercări de înstrăinare".

Chiar dacă relatările scrise despre el sunt puţine, noi credem că a avut o viaţă sfântă, mărturisindu-l pe Hristos şi conducându-şi turma spre mântuire.

Pentru toate acestea şi nu numai, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la trecut în rândul sfinţilor lui Dumnezeu în data de 21 Iulie 2011, proclamarea oficială a canonizării sale având loc în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, în data de 30 Octombrie 2011. Prăznuirea lui se face pe data de 24 aprilie a fiecărui an, data morţii sale ( + 1656 ).

Lasă un comentariu