Seminar ştiinţific la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Târgu-Mureş

Distribuie pe:

Pe vremea când destinele agriculturii din România erau stabilite de către specialiştii români, nu de străini, Staţiunea de Cercetări Zootehnice din Sângeorgiu de Mureş era un etalon în domeniul ştiinţei zootehnice. Aici s-a realizat primul transplant de embrion la bovine, aici a fost salvată rasa de lapte-carne Bălţata românească, aici s-au pus bazele ameliorării raselor de taurine şi s-au gândit tehnologii moderne pentru creşterea animalelor, dar şi pentru sectorul vegetal. Amintesc doar faptul că vrednicul de pomenire dr. Emil Silvaş, directorul staţiunii, în fiecare vară se deplasa personal la Institutele de învăţământ agricol din România şi recruta absolvenţi valoroşi, pentru cercetare. După „revoluţia" furată, cercetarea ştiinţifică din România a fost abandonată de politrucii diletanţi ajunşi să conducă ţara şi să vândă la fier vechi până şi clanţele de la uşa grupurilor sociale. Totuşi, specialişti de mare ţinută, medici veterinari, ingineri zootehnişti, uneori cu salarii încasate după 3-4 luni, au salvat staţiunea de la lichidare, în comparaţie cu Staţiunile de porcine, pomicultură, legumicultură, animale de blană, distruse cu ură şi patimă revoluţionară. Amintim aici pe dr. med. veterinară Mircea Roman, ing. Ioan Popovici, dr. med. veterinară Cornel Podaru, academician dr. ing. Ioan Oroian, ing. Ioan Lung, drd. Dan Peter, ing. Iustina Lobonţiu. Graţie acestor oameni pasionaţi de o meserie nobilă şi a celor cărora, nu din rea- voinţă, nu le mai reţin numele, mecanizatori, şefi de fermă (o doamnă simpatică şi frumoasă - Maria, şefă de fermă vegetală) staţiunea de cercetări a rămas, îşi continuă activitatea, fără prea mare ajutor din partea Academiei sau a Guvernului României. Uneori stau, mă minunez şi mă întreb: „Cum, domnule, de n-a reuşit încă mafia social-democrată, liberală, ţărănistă, să pună mâna pe patrimoniul acestei unităţi de cercetare…, să-l facă praf şi pulbere, gajându-l la bănci pentru credite care nu se vor restitui şohan?"

Spre bucuria crescătorilor de animale din judeţ, din Transilvania, dăm strigare de adunare, la Seminarul cu tema „Conservarea fondului genetic la rasa de taurine Pinzgau de Transilvania", organizat de SCDB Târgu-Mureş, vineri, 22 aprilie 2016, ora 10, în baza unui proiect sectorial ADER 5.2.3. 2015-2018. Evenimentul va avea loc la sediul staţiunii din localitatea Sângeorgiu de Mureş, str. Mariaffi Lajos nr. 9. Sunt invitaţi să participe fermierii din Asociaţiile Crescătorilor de Taurine, specialişti de la Oficiile de Consultanţă agricolă, Direcţiile agricole judeţene, reprezentaţi de la Universitatea Agricolă Cluj-Napoca, ai secţiilor de Zootehnie din cadrul ASAS şi din MADR.

Lucrările seminarului îşi propun să disemineze rezultatele obţinute în urma studiului documentar privind importanţa rasei de bovine Pinzgau de Transilvania, aflată în pericol de dispariţie şi propuneri pentru salvarea fondului genetic al acestei rase valoroase. dr. ing. Oroian - membru al Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice, drd. ing. Cioloca Mircea, drd. Dan Peter, dr. ing. Paula Bohatir, ing. Ioan Lung, vor prezenta referate legate de tema simpozionului.

 

Lasă un comentariu