Academia Română la 150 de ani - Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai" din Târgu-Mureş (1957-2016) - Bene Merenti Patria (VII)

Distribuie pe:

În cei 59 de ani de existenţă ai Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai" din Târgu-Mureş s-au publicat peste 130 de volume, din care 10 au fost premiate de Academia Română: Valeriu Lazăr, Premiul „Vasile Pârvan" (în anul 1997), pentru lucrarea Repertoriul arheologic al judeţului Mureş (1995); Adrian Husar, Premiul „Vasile Pârvan" (în anul 2002), pentru lucrarea Celţi şi germani în Dacia romană, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999; Grigore Ploeşteanu (coautor), Premiul „N. Bălcescu" (în anul 1979), pentru lucrarea colectivă Independenţa României, 1977, Grigore Ploeşteanu, Premiul „N. Iorga" (în anul 1997), pentru lucrarea Românii în conştiinţa Europei (vol. I - 1994); Corina Teodor, Premiul „Gheorghe Bariţiu" (în anul 2005), pentru lucrarea Coridoare istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic românesc din Transilvania anilor 1850-1920, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003; Cornel Sigmirean, Premiul „Gheorghe Bariţiu" (în anul 2002), pentru lucrarea Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; Simion Costea, Premiul „N. Bălcescu" (în anul 2006), pentru lucrarea România şi proiectul Briand de uniune europeană, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004; Eugeniu Nistor, Premiul „Vasile Conta", pentru filosofie (în 2009), Conceptul de spaţiu mioritic în filosofia lui Lucian Blaga, Ed. Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2007; Eugeniu Nistor, Premiul „Vasile Conta" al Secţiei de filosofie a Academiei Române (2011), pentru lucrarea colectivă Opera blagiană. Filosofie şi destin, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2009; Iulian Boldea, Premiul „Vasile Conta" (în anul 2011), pentru lucrarea Opera blagiană. Filosofie şi destin, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2009.

În perioada 2015-2018, colectivul de istorici are ca proiect prioritar cercetarea Intelectualii şi construcţia naţiunii (1800-1948), la care se adaugă numeroase proiecte individuale, precum: Istoriografia secolului al XIX-lea şi triumful principiului de naţionalitate la 1918, Istoriografia şi discursul naţional, Revizuire si revizionism în literatura postcomunistă, Administrarea vămilor comerciale externe în Transilvania în Evul Mediu, Sensibilităţile romantismului şi postromantismului, Preoţimea universitară ardeleană, de la dubla monarhie la naţional-comunismul românesc. Traiectorii academice şi politice, Elite şi modernizare în perioade de schimbare de regim. Elita religioasă la începutul regimului comunist, Românii din Transilvania între tradiţie şi modernitate. Viaţa cotidiană la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX. O retrospectivă a gândirii filosofice din Ardeal, de la începuturi până în prezent ş.a.

Creat în urmă cu aproape 60 de ani, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai" s-a impus ca una din cele mai importante instituţii de cultură şi ştiinţă din spaţiul transilvan, îndeplinind misiunea nobilă a Academiei Române de promovare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică.

(Sfârşit)

Lasă un comentariu