LUNI - SĂPTĂMÂNA PATIMILOR

Distribuie pe:

„Iisus, dupăce a ieşit din cetate s-a dus afară în Betania şi noaptea a rămas acolo. Dimineaţa, pe când se întorcea în Ierusalim, a flămânzit. Şi văzând un smochin lângă cale, S-a dus la El, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze şi a zis lui: De acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac! Şi smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: Cum s-a uscat smochinul îndată? Iar Iisus răspunzând a zis: Adevăr grăiesc vouă: DACĂ VEŢI AVEA CREDINŢĂşi nu vă veţi îndoi, veţi face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci şi muntelui acestuia de veţi zice: Ridică-te şi aruncă-te în mare, va fi aşa. ŞI TOATE CÂTE VEŢI CERE, RUGÂNDU-VĂ CU CREDINŢĂ, VEŢI PRIMI" (Evanghelia după Matei, cap. 21, vers. 17-22).

***

„Era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, că să-i ia roadele. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis slugi mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa. La urmă a trimis pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis. Deci, când va veni stăpânul viei ce va face acelor lucrători? I-au răspuns: PE CEI RĂI , CU RĂU ÎI VA PIERDE, IAR VIA O VOR DA ALTOR LUCRĂTORI, CARE VOR DA ROADELE LA TIMPUL LOR". (Evanghelia după Matei, cap. 21, ver. 33-41).

***

„VEDEŢI SĂ NU VĂ AMĂGEASCĂ CINEVA. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi. Veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama şi nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumăşi cutremure pe alocuri. DAR TOATE ACESTEA SUNT ÎNCEPUTUL DURERILOR" (Evanghelia după Matei, cap. 24, vers. 4-8).

P.S. De la părintele ARSENIE BOCA (Sfântul Nesfinţit al Ardealului), citire: „CINE ARE MINTE, SĂ IA AMINTE".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu