Evocări şi perspective la „Casa Iancului"

În seria manifestărilor dedicate unor personalităţi şi evenimente care au marcat istoria culturii şi civilizaţiei româneşti, Societatea Cultural - Patriotică „Avram Iancu" - Filiala Mureş şi Despărţământul Central Judeţean Mureş al ASTREI au organizat miercuri, 27 aprilie, evocarea cu tema: „Iosif Vulcan (1841-1907), director-fondator al Revistei Familia", eveniment desfăşurat la Casa Memorială „Avram Iancu" din Târgu-Mureş.

Evocând personalitatea celui care a fost publicistul, scriitorul, traducătorul, poetul, animatorul cultural, membru al Academiei Române - Iosif Vulcan, profesorul Petre Curticăpean a subliniat, în conferinţa susţinută, eforturile marelui cărturar ardelean pentru răspândirea culturii române în Transilvania, cultivarea limbii şi a conştiinţei naţionale, într-un context politic violent, marcat de brutale şi sistematice încălcări ale drepturilor românilor şi ale celorlalte naţionalităţi din imperiul de tristă amintire.

„Revista Familia, înfiinţată de Iosif Vulcan, în 1865, la Budapesta, mutată, în 1880, la Oradea şi editată fără întrerupere, timp de patru decenii - nu o dată pe cheltuiala proprie a întemeietorului ei - a reprezentat un apostolat cultural şi naţional, element de coeziune sufletească, de solidaritate a românilor transilvăneni cu cei de peste Carpaţi, o emblemă a identităţii naţionale", a sintetizat vorbitorul. În calitate de redactor al revistei, Iosif Vulcan - a reamintit prof. Curticăpean - este şi „naşul literar" al autorului „Luceafărului", al cărui nume l-a schimbat din Eminovici în Eminescu, iar graţie strădaniei editorului fondator, în paginile revistei Familia se regăsesc, nume importante ale literaturii române, George Coşbuc, Octavian Goga, Vasile Alecsandri, Timotei Cipariu fiind câteva dintre ele.

Posesor al unei cărţi de poezii de Iosif Vulcan, Lira mea, editată în 1882, col. Constantin Teodosiu i-a surprins pe cei prezenţi, dând citire poemului „Visul lui Iancu" din preţiosul volum, vechi de peste 130 de ani.

Surpriza manifestării, „pusă la cale" de Ioan Berţa, preşedintele Filialei mureşene a Societăţii „Avram Iancu", a constituit-o anunţul potrivit căruia, în cadrul organizaţiei va fi creat un fond de carte alcătuit din donaţii ale autorilor. Primul pas, în acest sens, a fost făcut de însuşi preşedintele ASTREI mureşene, poetul şi publicistul Lazăr Lădariu. Redactorul-şef al cotidianului „Cuvântul liber" a donat bibliotecii de la Casa Iancului 38 de volume din creaţia proprie, punând, prin acest gest, bazele noii colecţii, în curs de constituire. Sunt lucrări de publicistică, alocuţiuni susţinute în Parlamentul României, publicistică literară, dar şi volume de versuri. În numele adevărului, Martor, Plăcuta zăbavă, Lazăr Lădariu la 75 de ani (din seria „Profesioniştii noştri", editată de Centrul European de Studii Covasna-Harghita), Furată, trădată mereu - sunt doar câteva din cărţile donate, prezentate, pe scurt, publicului, de către autorul lor, laureat al Premiului de Excelenţă al Uniunii Ziariştilor Profesionişti - 2015, pentru lucrarea Veghe.

Ca de fiecare dată, momentul poetic a fost susţinut de Mircea Dorin Istrate, preşedintele Filialei mureşene al Ligii Scriitorilor Români, care a citit, din creaţia proprie, versuri cu tematică pascală.

În fine, propunerea avansată de preşedintele ASTREI mureşene, Lazăr Lădariu - privind editarea unui volum care să cuprindă toate materialele prezentate în cadrul întâlnirilor de la „Casa Iancului" - confirmă faptul că Filiala Mureş a Societăţii „Avram Iancu" trece printr-un moment de cotitură în devenirea sa, de efervescenţă şi emulaţie spirituală, marcate de eforturi de reînnoire, redefinire, reformulare şi reaşezare a rosturilor proprii, de identificare a noi teme şi modalităţi de exprimare a valorilor culturii naţionale.

 

Lasă un comentariu