Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

IISUS le-a zis mulţimilor: „Încă puţină vreme lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi lumină ca să nu vă cuprindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge. Cât aveţi lumina, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii. Eu, lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în mine să nu rămână în întuneric". (Evanghelia de la Ioan, cap 12)

***

Poruncă nouă vă dau: „Să vă iubiţi unul pe altul. Precum eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii". „Cel ce crede în mine, nu crede în mine ci în cel ce m-a trimis pe mine. Cel ce mă vede pe mine, vede pe cel ce m-a trimis pe mine. Şi dacă aude cineva cuvintele mele şi nu le păzeşte, nu eu îl judec; Căci n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea".

***

„Adevărat, adevărat zic vouă: când va veni sfârşitul, vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; Şi se vor urî unii pe alţii. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi. Iar din pricina înmulţirii făfădelegii, iubirea multora se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul". (Evanghelia de la Matei cap. 24, vers. 9-15).

P.S. De la părintele Arsenie Boca (Sfântul nesfinţit al Ardealului) citire: „Cine are minte să ia aminte!!"

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu