Asociaţia judeţeană Cultul Eroilor, la raport!

Distribuie pe:

La data de 28 aprilie 2016 Asociaţia Judeţeană ,,General Ştefan Guşă" - Mureş a Cultului Eroilor a desfăşurat şedinţa Adunării generale anuale, în cadrul căreia s-a analizat Darea de seamă, eveniment de raportare a activităţii realizate în perioada anterioară, respectiv de prezentare a Planului de măsuri ce vizează activitatea viitoare. În prima parte a avut loc o întâlnire între preşedintele Asociaţiei, domnul colonel (rez) inginer Ioan Judea, membrii Consiliului Director, Biroului Executiv Judeţean Mureş şi domnul general de brigadă (rez) Grigore Buciu, reprezentantul din partea Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor - Regina Maria, care a fost desemnat să participe la acest demers şi care în continuare va coordona activitatea pe această linie în judeţul nostru.

Într-un cadru sincer, deschis şi necesar al înţelegerii problematicii s-a procedat la o informare sintetică prin trecerea în revistă a activităţilor desfăşurate, precum şi a unor greutăţi inerente întâmpinate în realizarea obiectivelor propuse, asupra modalităţilor şi căilor de dezvoltare a transmiterii mesajului de pioşenie faţă de cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru ca astăzi să trăim, să muncim şi să ne exprimăm liber, descătuşaţi de orice convenţie rigidă sau ingerinţe, să ne mândrim cu un trecut glorios.

S-a apreciat că activităţile specifice, optimizarea strategiilor privind cultul eroilor reprezintă un suport performant la consolidarea educaţiei şi a respectului faţă de martiri, că acestea se pot încadra în preocupările actuale şi asocia cu tehnica modernă din zilele noastre, astfel încât, împreună să declanşeze un întreg proces de transformări pozitive pentru generaţiile viitoare contribuind la formarea unui nou tip de personalitate umană.

Partea a doua a însemnat în fapt aducerea la cunoştinţa participanţilor a datelor economice seci şi reci, semnificative, dar cu impact asupra îndeplinirii integrale sau derularea parţială a unor programe. S-au remarcat punctual acţiunile: organizarea expoziţiei itinerante ,,Eroul Necunoscut - simbol al eroismului naţional" aflată sub patronajul Muzeului Militar Naţional Regele Ferdinand I, implicarea activă în proiectul „Cinstire eroilor mureşeni", întâmpinarea Ştafetei Veteranilor în Garnizoana Târgu-Mureş (28 sept.), respectiv Oarba de Mureş (29 sept.). În planul recunoaşterii, am fost acceptaţi în Forumul Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, iar spaţiul informatic ne-a promovat imaginea şi activitatea.

Prin manifestările desfăşurate şi de perspectivă proprii sau într-o colaborare funcţională cu alte structuri, consecvenţi unei politici manageriale dinamice, dorim să fim prezenţi la descoperirea istoriei, la prezervarea culturii şi apărarea intereselor poporului şi naţiunii române, într-un prezent continuu şi de ţinută la nivelul susţinerii acţiunilor pentru promovarea educaţiei în rândul tinerilor, lărgirea paletei de activităţi ce consolidează cultura organizaţională din acest registru destul de disputat şi controversat.

Respectând cultura, tradiţia, obiceiurile celor diferiţi de noi, nu facem altceva decât să ne respectăm pe noi înşine!

Adrian ŞIMON, prim-vicepreşedinte, Asociaţia Judeţeană Cultul Eroilor Mureş ,,General Ştefan Guşă"

Lasă un comentariu