Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

Femeile mironosiţe, s-au dus şi au vestit celor unsprezece apostoli şi celorlalţi că „Hristos a înviat". Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. Şi aceia vorbeau între ei despre toate toate întâmplările acestea. Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei, şi Iisus însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei. Dar ochii lui erau ţinuţi ca să nu-L cunoască.

***

Şi El a zis către ei: „Ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbaţi unul cu altul în drumul vostru?" Iar ei s-au oprit, cuprinşi de întristare. Răspunzând, unul cu numele Cleopa a zis către El. „Tu singur eşti străin în Ierusalim şi nu ştii ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Iar Iisus a zis: „Care?" Iar ei I-au răspuns: „Cele cu Iisus Nazarineanul, care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor. Cum l-au osândit la moarte şi l-au răstignit arhiereii şi mai marii noştri; iar noi nădăjduim că el este cel ce avea să izbăvească pe Israel".

***

Dar nişte femei de ale noastre ne-au înspăimântat ducându-se dis-de-dimineaţă la mormânt, şi negăsind trupul Lui, au vestit zicând că au văzut arătare de îngeri, care le-au spus că el este viu. Iar unii dintre noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa precum spuseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Şi El a zis către ei: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima ca să credeţi toate câte au spus proorocii! Nu trebuia, oare, Hristos să pătimească acestea şi să intre în slava sa?" Şi începând de la Moise şi de la toţi proorocii le-a tâlcuit lor, din toate Scripturile cele despre El.

P.S. De la părintele ARSENIE BOCA (Sfântul Nesfinţit al Ardealului) citire: „CINE ARE MINTE, SĂ IA AMINTE".

„1001 CUGETĂRI"

 

Lasă un comentariu