Note asupra cărţii „EROII ANTICOMUNŞTI ŞI SFINŢII ÎNCHISORILOR REÎNCRIMINAŢI DE LEGEA 217/2015": LAZĂR LĂDARIU - ÎN LINIA ÎNTÂI A DEMNITĂŢII NAŢIONALE (I)

Recent, în librării, a apărut o carte semnată de câţiva inimoşi români, de la Fundaţia prof. George Manu, coordonaţi de doamna Cezarina Condurache. Cartea, intitulată „Eroii anticomunişti şi sfinţii închisorilor reincriminaţi de Legea 217/2015", este un amplu „rechizitoriu" făcut asupra demersurilor globaliste de a racorda România, în dispreţul democraţiei şi al respectării faţă de valorile poporului român, la „pulsul" dictatorial al noii ordini mondiale. Astfel, cu o impecabilă argumentaţie, autorii demontează minuţios modul cum păpuşarii lumii, prin impunerea unei legi care consacră ideologia „corectitudinii politice", au declanşat în România (cotropită viclean) un adevărat război mental civil plătit din banii noştri şi, în complicitate cu uzurpatorii interni ai „statului de drept", ne-au transformat în „sclavi moderni" ai unei globalizări ce va fi în final imposibil de criticat şi ne-au semnat „sentinţa" dispariţiei noastre ca Neam!

Acestui război de disoluţie, antinaţional şi anticreştin, i s-au opus câţiva români care - prin scrierile lor în Presă - au pus cu îndrăzneală interesele naţionale deasupra celor personale! Ei, înţelegând că războiul modern se poartă şi cu impunerea de guvernanţi mai catastrofali decât bomba atomică, or cu alimente contaminate sau legi represive, sunt „eroii" acestei cărţi de mare probitate morală. Ei sunt cei care s-au împotrivit unui persecutor malefic care, declarând război identităţii noastre naţionale, îi pedepseşte pe românii de ieri şi de azi pentru dragostea lor faţă de înaintaşi, de Biserică şi de cultură, prin legalizarea unor metode extremiste cum ar fi: delictul de opinie, ştergerea din analele memoriei colective, indexarea oponenţilor „ilegali", proscrierea în numele legii, anularea dreptului la replică, înfierarea adversarilor, stigmatizarea publică, răzbunarea chiar şi faţă de urmaşi, siluirea mentală până la aprobare, supunerea socială, distrugerea imunităţii naţionale prin promovarea „corectitudinii politice" (multiculturalismul), marginalizarea socială, amendarea, închisoarea etc. Toate aceste anomalii coercitive, care ţin de spectacolul grotesc al represiunii şi reprimării, ne arată că democraţia a fost substituită de fapt de o plutocraţie oligarhică ale cărei finanţe dictează clasei politice agenda temelor şi soluţiile aferente.

Ce prevede Legea 217/2015!

„Prin modul cum este concepută, ca un instrument de persecutare A ORICUI PENTRU ORICE (subl. a.) această lege este stalinistă" - criticul literar Alex. Ştefănescu.

O carte a conştiinţei de Neam

„Nu vă îndemn la revoltă, dar vă îndemn să aveţi demnitate". - P.S. Ambrozie, episcopul Giurgiului

Legea aceasta - catalogată diversionist ca antilegionară, în fond antiromânească - completează O.U.G. nr.31/2002 privind combaterea extremismelor (art.1), etichetându-i pe românii de acum drept fascişti, legionari, rasişti, xenofobi, antisemiţi (art.2) şi sancţionându-i cu închisoarea dacă promovează în spaţiul public astfel de idei prohibite (art.5)! „Noutatea" este că nu sunt pasibile culpei infracţionale doar organizaţiile, ci şi acele grupuri de persoane (minim 3) care se întâlnesc temporar şi săvârşesc fapta de a-şi exprima public concepţiile interzise de lege, uşor de incriminat şi sub extensiile de naţionalist, extremist etc. Ei bine, cu toate că această Lege are o mare marjă de a învinui pe oricine opinează altfel decât standardele actuale ale limbajului specific „corectitudinii politice", ea a fost promovată în spaţiul românesc într-o manieră dubios de susceptibilă! Mai întâi, iniţiativa legislativă şi-au însuşit-o, în 2013, trei liberali (în frunte fiind liderul Crin Antonescu) în „colaborare" cu Institutul evreiesc „Ellie Wiesel". Legea a trecut ca un „fulger" de Guvern, ale cărui observaţii nici nu au fost băgate în seamă, de Senat (au votat-o doar P.SD. şi U.D.M.R., căci membri P.N.L. - P.D.L… nu au fost în sală), de Camera Deputaţilor (fără să figureze pe ordinea de zi şi fără ca un singur parlamentar să voteze ÎMPOTRIVĂ: au fost doar trei deputaţi care s-au abţinut, iar doi nu au folosit sistemul de vot), apoi de Preşedinţie (toate instituţiile enumerate au rămas impasibile la rugăminţile de respingere a legii cuprinse în diferite memorii adresate de societatea civilă)! Practic, aşa cum subliniază autorii cărţii, politicienii „noştri" au înţeles cu toţii de unde „bate vântul" Noului „Mileniu" şi, fără să le pese că au consimţit astfel la incriminarea încă o dată a elitelor interbelice din Armată, Cultură şi Biserică, au fost pe deplin de acord ca memoria publică de astăzi să fie transformată într-o memorie a „corectitudinii politice" şi să pună „hamurile" globalizării peste o ţară redefinită instituţional pentru a răsturna ierarhii, practici, valori şi mentalităţi. Au înţeles, cum remarcă şi autorii cărţii, că vom fi monitorizaţi şi pedepsiţi de o proximă Poliţie a gândurilor, convingerilor şi opiniilor, instituită special ca să vină în întâmpinarea unui „om nou" controlat prin frică, şantaj, marginalizare şi teroare! Astfel, printr-o simplă „revoluţie din pix", staliniştii au preluat din nou puterea în România…

Au venit staliniştii: nu cu tancurile, ci cu Legea…

„Legea antiromânească în cauză reprezintă o răfuială a urmaşilor kominternişti cu poporul român". - ziaristul Victor Roncea

Autorii cărţii, referindu-se la răfuiala (ura) ateilor de ieri şi de azi faţă de adevăraţii români, îl citează pe reputatul ziarist mureşean Lazăr Lădariu: „O cumplită răzbunare împotriva celor care au depus un jurământ militar, care doreau întoarcerea la Patria-Mamă… a Basarabiei… şi a nordului Bucovinei, de către U.R.S.S. Astfel, elita militară a României interbelice a ajuns să fie condamnată politic pentru <<crime de război>>". Condamnarea în cauză s-a făcut, la 25 de ani de la căderea comunismului, de nişte neocomunişti care au ţinut morţiş să invoce „legalitatea" unor abuzive sentinţe comuniste privitoare la condamnarea persoanelor „vinovate" de „săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război" (art.2c). Astfel, Legea re-condamnă in corpore pe eroii Armatei Române implicaţi cu idealurile lor înalte în Al Doilea Război Mondial, dezaprobând totodată promovarea patriotismului şi eroismului în spaţiul public a unor idei care pot deranja ocupaţia actuală mascată a României: se inaugurează aşadar ştergerea memoriei eroilor noştri prin acţiunea stalinistă de demolare a statuilor, grupurilor statuare, plăcilor comemorative, troiţelor, precum şi schimbarea denumirii străzilor şi cenzurării (interzicerii) filmelor, cărţilor, publicaţiilor etc. Prin Legea aceasta, care ne transformă eroii în infractori, mulţi copii şi nepoţi de astăzi au „ocazia" să fie acum umiliţi încă o dată prin a fi consideraţi descendenţii unor infractori care au luptat, ca generali şi ofiţeri, în Armata României (asociaţi de-a valma cu legionarii şi Antonescu)! În carte, se mai menţionează că, din 107 generali întemniţaţi, 47 au murit în temniţe, iar militarii români condamnaţi de sovietici sunt acum consideraţi infractori şi de Statul Român! Avem de-a face, aşadar, nu numai cu o asasinare morală a celor care deja au fost suprimaţi fizic de comunism, ci şi cu o nouă etapă de „reeducare" a poporului român în spiritul totalitarismului „corectitudinii politice"!

Lasă un comentariu