Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

Cei unsprezece ucenici ai lui Iisus Hristos se aflau în Ierusalim, împreună cu cei care ziceau că Domnul Hristos a înviat cu adevărat şi s-a arătat lui Simon. Şi ei au istorisit cele petrecute pe cale, şi cum au fost cunoscut de ei la frângerea pâinii. Şi pe când vorbeau ei acestea, IISUS a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!". Iar ei, înspăimântându-se, credeau că văd Duh, dar Iisus le-a zis: „De ce sunteţi tulburaţi, şi pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră? Vedeţi mâinile mele şi picioarele mele, că eu însumi sunt; pipăiţi-mă şi vedeţi, că duhul nu are carne şi oase, precum mă vedeţi pe mine că am". Şi zicând aceasta, le-a arătat mâinile şi picioarele sale.

***

Iar ei, încă necrezând, de bucurie, şi minunându-se, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?" Iar ei I-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor. Şi IISUS le-a zis: „Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi, fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi". Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris, şi aşa trebuie să pătimească Hristos, şi să învie din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.

***

„Voi sunteţi martorii acestora. Şi, iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi, însă, şedeţi în cetate, până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus". Şi i-a dus afară până spre Betania, şi, ridicându-Şi mâinile, i-a binecuvântat. Şi pe când îi binecuvânta, S-a despărţit de ei şi s-a înălţat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Şi erau în toată vremea în templu, lăudând şi benecuvântând pe Dumnezeu. (Luca - cap. 24).

P.S. De la părintele Arsenie Boca (Sfântul Nesfinţit al Ardealului) citire: „Cine are minte să ia aminte".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu