SCHIŢĂ DE PORTRET

Distribuie pe:

După 30 de ani, spicuim câteva din gândurile scrise şi rostite la despărţirea de Pompei Bleciug.

„Prezenţa şi cuvântul lui printre noi au constituit simbolul armoniei şi echilibrului. Înzestrat cu o minte lucidă şi clară, cu o inteligenţă ce depăşea puterea înţelegerii, priceput în toate şi devotat tuturor, colegul Pompei şi-a desfăşurat, în cadrul Centrului de Ştiinţe Sociale, cei mai frumoşi şi plini de satisfacţie ani din scurta lui viaţă.

Pompei Belciug a fost printre cei dintâi care au înfiinţat colectivul de sociologie al Centrului de Ştiinţe Sociale din Târgu-Mureş, bucurându-se de aprecierea şi confirmarea celor mai reputaţi specialişti din ţară. A participat la nenumărate sesiuni şi simpozioane ştiinţifice în ţară şi în străinătate. Pe unde a fost, a lăsat o părticică din mărinimia sufletului său, din ascuţimea şi trezia minţii sale.

Şi-a identificat numele cu cel de cercetător. S-a bucurat de stimă, apreciere, peste tot unde a fost. Poate şi maturitatea şi puterea înţelegerii lucrurilor, care depăşeau pe mulţi, l-au făcut atât de apreciat. Şi acestea, dar în primul rând omenia şi bunătatea sufletului său.

Dragoste, dăruire, pasiune şi sacrificiu sunt cuvinte ce au măsurat întreaga lui activitate profesională şi viaţa lui…" (Florin Ciotea, 17 mai 1986)

Lasă un comentariu