Dascăli mureşeni - PETRU MOLDOVAN

Distribuie pe:

Ar fi putut purta alt nume un băiat născut în data de 29 iunie 1952 (de Sfântul Petru), din părinţii Petru şi Victoria? Nici nu se putea pune problema. Venirea pe lume a băiatului a adus mare bucurie în familia Moldovan din Adrian. Este al doilea născut în această familie înstărită de gospodari, care mai uită astfel de supărările provocate de pierderea celei mai mari părţi a pământurilor prin colectivizare. Alături de sora mai mare, Maria, sunt educaţi de familie în spiritul respectului faţă de muncă şi cu dragoste faţă de comunitatea din care fac parte.

Clasele primare le face la Şcoala Generală Adrian, iar clasele gimnaziale în localitatea Gurghiu, unde urmează apoi şi cursurile Liceului Teoretic.

Rezultatele foarte bune la învăţătură şi susţinerea familiei îl determină să-şi continue studiile la Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu-Mureş, profilul Istorie-Limba şi literatura română. Nu se va opri însă aici. Pasiunea faţă de istorie îl poartă şi mai departe pe căile perfecţionării. Astfel, după susţinerea examenului de admitere, va deveni student al Universităţii Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filozofie, facultate pe care o va absolvi în anul 1977.

În urma repartiţiei guvernamentale, devine titular în învăţământ la Şcoala Generală Huisurez, comuna Dămuc, judeţul Neamţ, aici desfăşurându-şi activitatea la catedră în primii doi ani după absolvire.

În perioada următoare, timp de opt ani, a funcţionat ca profesor la Şcoala Gimnazială Glăjărie. Îşi aminteşte cu plăcere de colectivul de cadre didactice şi de experienţele profesionale trăite aici, mai ales că în această perioadă şi-a luat toate gradele didactice, tema lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I fiind „Monografia satului Adrian".

În 1997, este numit director la Şcoala Gimnazială Orşova, unitate pe care o va conduce până în 2007, când şcoala îşi va pierde personalitatea juridică şi va deveni structură a Şcolii Gimnaziale Gurghiu. În cei zece ani în care a îndeplinit funcţia de director, s-a evidenţiat ca un bun manager, fiind foarte interesat de gospodărirea, promovarea şi modernizarea şcolii.

Începând cu anul şcolar 2008-2009 şi până în prezent, funcţionează ca profesor titular la Şcoala Gimnazială Gurghiu.

Petru Moldovan, în cei peste 40 de ani de activitate la catedră, s-a remarcat prin dăruire, corectitudine şi seriozitate, dând dovadă de o înaltă ţinută morală şi profesională, atât ca dascăl, cât şi în relaţiile cu colegii. Îşi aminteşte cu mândrie de rezultatele frumoase obţinute cu elevii de la Orşova la examenele de Capacitate şi simte o mare satisfacţie profesională văzând că fostul său discipol, eleva Hărşan (actualmente Benkõ) Aurora de la Glăjărie, cu care a obţinut rezultatele deosebite la Olimpiada judeţeană de istorie, prin anii '80, i-a călcat pe urme, devenind profesor de istorie şi iniţiind proiecte şi concursuri extraşcolare sau simpozioane pe teme istorice şi care privesc istoria locală, activităţi la care domnul profesor Petru Moldovan a participat cu mare entuziasm şi şi-a adus o importantă contribuţie, reuşind să câştige locuri fruntaşe la aceste concursuri cu elevii din Gurghiu, în perioada 2011-2013, sau contribuind cu lucrări şi referate privind istoria localităţii Adrian.

Ca profesor de istorie, se remarcă prin aportul adus la organizarea evenimentelor cultural-artistice din Gurghiu (localitate în care domiciliază actualmente) sau din Orşova, precum şi la cinstirea memoriei eroilor din comună. Consideră o deosebită realizare pe plan istoric pentru comuna Gurghiu şi o mare împlinire profesională ridicarea monumentului eroilor din satul Orşova, în anul 2014, ocazie cu care domnul profesor Petru Moldovan şi-a închinat omagiul său celor care s-au jertfit pentru propăşirea neamului.

Pe plan familial, se simte realizat cu cei doi copii: Petru şi Roxana, ambii absolvenţi de studii superioare, şi se bucură că are o soţie frumoasă şi destoinică, Emilia, pe care o are alături mereu, nu doar acasă ci chiar şi la locul de muncă, aceasta fiind bibliotecara şcolii.

Aşa cum îl prezintă şi numele, Petru Moldovan este un bun creştin, un om cu o personalitate marcantă, hotărât, perseverent şi încrezător în sine şi în cei din

jur, dar mai ales un om foarte echilibrat şi animat de aspiraţii nobile, un model de dascăl în adevăratul sens al cuvântului.

Lasă un comentariu