Dascăli mureşeni LOREDANA ILEANA MORAR (CIOLOCA)

S-a născut într-o zi însorită de toamnă, în 6 octombrie 1977, în oraşul Târgu-Mureş. Singura fiică a familiei Dumitru şi Ileana Cioloca. Părinţii au susţinut-o atât în copilărie, când a practicat atletism de performanţă timp de 10 ani, cât şi în alegerea carierei de profesor de sport.

Este căsătorită, din anul 2006, cu Remus Morar, tehnician. Au un băiat pe nume Ianis.

În anul 1997 a absolvit Liceul „Bolyai Farkas". În iunie 2002 a absolvit Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, din Bucureşti. În acelaşi an a absolvit cursurile Departamentului pentru pregătirea personalului didactic. În ianuarie 2004 a absolvit Masterul din cadrul Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport, specializarea Antropologie motrică, din Bucureşti.

În iulie 2003 s-a titularizat şi a ocupat, de la 1 septembrie 2003, postul de profesor de educaţie fizică de la Şcoala Generală din localitatea Săbed, unde a lucrat timp de doi ani. Începând cu anul 2005, a predat la Şcoala Generală „Vasile Săbădeanu" din Voiniceni, până în anul 2009. În această perioadă a desfăşurat şi o activitate de consiliere şi orientare. Prin transfer, a ocupat, începând cu ziua de 1 septembrie 2009, postul de profesor de educaţie fizică de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe" din comuna Sângeorgiu de Mureş.

În august 2006 a obţinut definitivarea în învăţământ, iar în anul 2011 a obţinut gradul didactic II. A participat la diferite activităţi şi cursuri de perfecţionare, iar ca profesor şi diriginte s-a străduit să organizeze în mod eficient munca educativă, să formeze un colectiv de elevi închegat.

Ca profesor de educaţie fizică şi sport a constatat că dezvoltarea calităţilor motrice are o eficienţă ridicată prin abordarea jocurilor de mişcare. În cadrul jocurilor de mişcare, copiii învaţă să respecte reguli, să fie disciplinaţi, să dezvolte prietenii, devotament, spirit de echipă, şi toate realizate cu efort minim, plăcere maximă şi eficienţă majoră.

Lasă un comentariu