Peste 3.500 de târgumureşeni primesc tichete sociale

Azi, 19 mai, între orele 8 şi 16, la Teatrul de vară din Piaţa Trandafirilor nr. 42 din Târgu-Mureş, continuă acţiunea de distribuire a tichetelor sociale, conform hotărârilor adoptate de legislativul local (HCL nr. 114/2011 şi HCL nr. 8/2016).

Peste 3.500 de târgumureşeni beneficiază, şi în acest an, de tichete sociale în valoare de 70 de lei pe lună, bani care pot fi utilizaţi pentru achiziţionarea de medicamente şi alimente.

Reamintim că beneficiari ai acestui program social sunt persoanele cu un venit net lunar pe membru de familie de până la 770 de lei, precum şi persoanele cu handicap grav, care nu au angajat un asistent personal.

În cadrul acţiunii, care a început ieri, 18 mai, beneficiarii primesc tichetele cuvenite pentru lunile aprilie şi mai, în sumă totală de 140 de lei / titular, distribuirea făcându-se în baza unei programări comunicate, în prealabil, celor îndreptăţiţi.

Distribuirea tichetelor va continua, după aceeaşi procedură, până la epuizarea sumelor prevăzute în acest scop, următoarea etapă fiind preconizată pentru începutul lunii viitoare.

Este una dintre cele mai populare şi apreciate măsuri de protecţie socială, care, în timp, şi-a dovedit oportunitatea şi eficienţa, responsabilizându-i şi motivându-i pe beneficiari prin modul şi scopul în care pot folosi tichetele acordate, apreciază conducerea Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul municipalităţii.

 

Case sociale în mediul rural, pentru persoane defavorizate

Senatul României a pus, recent, în dezbatere un proiect de lege care prevede ca autorităţile publice locale să achiziţioneze imobilele părăsite din zona lor de competenţă şi să le redistribuie unor categorii sociale defavorizate: persoane şi familii evacuate sau care urmează să fie evacuate din locuinţe, tineri care au împlinit 18 ani şi provin din case de copii, familii cu cel puţin trei copii în întreţinere, veterani, văduve de război, revoluţionari sau luptători împotriva regimului comunist, invalizi de gradele I şi II, persoane cu handicap, pensionari, familii care au venitul lunar net de persoană sub salariul minim pe economie. Sumele necesare pentru finanţarea acestui proiect urmează să fie alocate de la bugetul local, precum şi din donaţii sau contribuţii de la firme şi de la persoane fizice, se arată în proiectul de lege. Casele sociale cumpărate de stat nu pot fi închiriate sau vândute, beneficiarii urmând să le primească gratuit, spre folosinţă timp de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire a contractului.

În formularea acestei iniţiative legislative s-a avut în vedere că în satele din România sunt mii de locuinţe ale căror proprietari au murit sau au plecat din localitate, casele fiind părăsite, iar primăriile pot cumpăra la preţuri mici imobilele respective.

Pentru a fi adoptată, legea trebuie votată în ambele Camere ale Parlamentului şi promulgată de Preşedintele României.

 

Câţiva bănuţi în plus, la tichetele de masă

Valoarea nominală a tichetului de masă pentru semestrul I al anului 2016 este de 9,57 lei, cu 16 bani mai mult decât suma stabilită pentru semestrul II al anului trecut (9,41 lei). Valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă rămâne aceeaşi, respectiv 440 de lei. Actele normative care reglementează aceste valori au fost emise prin ordin, de Ministerul Muncii, fiind publicate în Monitorul Oficial nr. 373/2016.

 

Statistici îngrijorătoare

Ultimele statistici arată că, în cazul unor categorii de pensionari din România limita de jos a sărăciei a fost de mult depăşită. Aproximativ o jumătate de milion de pensionari primesc pensia minimă garantată de stat de 400 de lei. Potrivit Casei Naţionale de Pensii Publice, jumătate din pensionarii de asigurări sociale de stat, adică aproximativ 2,3 milioane de pensionari au pensii mai mici de 800 de lei. Dintre aceştia, 90% primesc pensii pentru limită de vârstă, valoarea acesteia fiind insuficientă pentru asigurarea cheltuielilor cu coşul lunar minim de supravieţuire care, potrivit standardelor Institutului Naţional de Statistică, depăşeşte 1.850 de lei lunar.

Datele prezentate mai sus fac parte din expunerea de motive pe baza căreia, în cadrul Senatului, a fost avansată o propunere legislativă privind instituirea unei taxe de solidaritate socială de 1%, aplicabilă operatorilor economici a căror cifră de afaceri anuală este mai mare decât echivalentul în lei a sumei de un milion de euro, din fondurile colectate urmând a fi mărite, proporţional, pensiile al căror cuantum este mai mic decât salariul mediu pe economie.

Lasă un comentariu