230 de ani de învăţământ teologic ortodox la Sibiu

În perioada 16-22 mai, la Facultatea de teologie ortodoxă din cadrul Universităţii din Sibiu, au loc manifestări academice, culturale şi duhovniceşti dedicate aniversării a 230 de ani de la înfiinţarea învăţământului teologic ortodox în cetatea transilvăneană. La eveniment participă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe române - absolvenţi ai acestei prestigioase instituţii de învăţământ ortodox, cadre didactice din ţară şi străinătate, studenţi teologi, preoţi şi numeroşi oaspeţi.

Din mesajul transmis participanţilor de către Preafericitul Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am reţinut: „Împlinirea a 230 de ani de existenţă neîntreruptă a învăţământului teologic ortodox românesc în Ardeal reprezintă un moment semnificativ în viaţa academică teologică şi culturală, care constituie un prilej de asumare a memoriei vii, de apropiere a generaţiilor de profesori care s-au dăruit jertfelnic în această instituţie de învăţământ, dar şi ocazia de a mărturisi rolul şi vocaţia învăţământului teologic în păstrarea credinţei strămoşeşti, a identităţii neamului românesc şi valorilor autentice într-o societate aflată într-o continuă schimbare."

Lasă un comentariu