PERSONALITĂŢI MILITARE ÎN ACADEMIA ROMÂNĂ (II)

Paul Teodorescu (1888-1981)

Paul Teodorescu s-a născut la 28 iunie 1888 în Bacău. A urmat cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri activi de Infanterie, pe care le-a absolvit în 1908 cu gradul de sublocotenent, apoi pe cele ale Şcolii Superioare de Război din Bucureşti (1919-1921). Şi-a făcut stagiul la statul major al Corpului de armată Lyon (1921-1922). A urmat treptele ierarhiei militare până la gradul de general: comandant al Regimentului de gardă „Mihai Viteazul", ataşat militar la Paris, director al Şcolii Superioare de Război, subsecretar de stat la Ministerul Apărării Naţionale (1937-1938), ministru al Aerului şi Marinei (1938-1940). Pentru atitudinea sa procarlistă, în 1940 a fost demis din armată de generalul Ion Antonescu, fiind reprimit în 1944. A fost o prezenţă activă în viaţa publicistică, colaborând la diverse reviste militare şi întocmind câteva lucrări: Divizia în războiul de mişcare, Teme şi soluţiuni (3 vol.), Ce trebuie să ştie un ofiţer din tactica generală - lucrare distinsă în 1932 cu Premiul „Gh. Lazăr" al Academiei Române -, Întrebuinţarea jandarmeriei teritoriale şi operative de război, Rolul marinei în viaţa naţiei s.a.

A devenit membru corespondent al Academiei Române la 27 mai 1938; repus în drepturi ca membru corespondent al Academiei Române la 3 iulie 1990.

S-a stins din viaţă la 17 ianuarie 1981 la Mănăstirea Dintr-un Lemn, judeţul Vâlcea.

Nicio sursă scrisă (Revista de Istorie Militară, Membrii Academiei Române: Dicţionar sau Dicţionarul Enciclopedic) nu lămureşte momentul retragerii titlului de academician şi nici revenirea sa în rândul membrilor academiei. Wikipedia, unde datele sunt inexacte, nu am luat-o în considerare.

Lasă un comentariu