Cugetări Filocalice

Distribuie pe:

„Cei ce iubesc cu adevărat pe Dumnezeu nu s-au hotărât să-I slujească nici pentru Împărăție ca niște negustori pentru câștig, nici pentru teama de muncile care-i așteaptă pe cei păcătoși, ci ca unii care iubesc numai pe Dumnezeu însuși și pe Făcătorul lor și cunosc, în temeiul unor rânduieli firești, că trebuie să umble întru buna plăcere a Stăpânului și Ziditorului Dumnezeu. Ei au trebuință de multă înțelepciune față de cele ce vin înainte, căci sunt multe piedicile ce stau în calea vieții bineplăcute lui Dumnezeu. Fiindcă nu numai sărăcia, lipsa de slavă, ci și bogăția și cinstea pot fi ispite pentru suflet, ba într-o anumită măsură și mângâierea însăși și cu odihna pe care o aduce harul în suflet".

Sfântul Simeon Metafrastul

„Filocalia", vol.V, pag. 377

***

„Celor ce iubesc pe Dumnezeu toate le sunt, după Apostol, de ajutor spre bine" (Romani cap. 8, vers.28). Prin aceasta se arată, așadar, că cel ce iubește cu adevărat pe Dumnezeu, rupând toate ale lumii care sunt socotite ca piedici și biruindu-le și ridicându-se peste ele, e stăpânit numai cu dragostea dumnezeiască. „Căci funiile păcătoșilor m-au înfășurat și legea Lui n-am uitat" (Psalm cap. 118, vers. 61).

Ibidem, pag. 378

***

„OMUL, călcând porunca lui Dumnezeu și căzând din viețuirea din rai, a fost legat de două lanțuri. Unul este cel al lucrurilor vieții, al plăcerilor lumești, al bogăției, al slavei, al prieteniei, al femeii, al copiilor, al rudeniei, al patriei, al avuțiilor, și, simplu vorbind, al tuturor celor văzute, de care Cuvântul lui Dumnezeu poruncește să ne desfacem prin propria noastră hotărâre. Altul este nevăzut și ascuns. De fapt sufletul a fost legat cu un lanț al întunericului de către înseși duhurile răutății. Din pricina aceasta nu poate nici iubi pe Dumnezeu, nici crede în El, nici să se roage precum îi este voia. Căci împotriva tuturor în cele văzute și în cele nevăzute trece la noi toți de la neascultarea primului om: Adam".

Ibidem, pag. 383

P.S. De la părintele ARSENIE BOCA (Sfântul Nesfințit al Ardealului ) citire: „CINE ARE MINTE SĂ IA AMINTE".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

 

Lasă un comentariu