„Cugetări Filocalice"

Distribuie pe:

„Precum trupul are cinci simțuri: vederea, auzul, gustul, mirosul și pipăitul, tot așa și sufletul are aceleași număr de simțuri: mintea, rațiunea, simțirea înțelegătoare, cunoștiința și știința. Ele se adună în trei lucrări ale sufletului: mintea, rațiunea și simțirea. Prin minte primim înțelesurile; prin judecată tâlcuirile; iar prin simțire, chipurile cunoștiinței și gândurile dumnezeiești. Prin mintea, care vede lumina vieții dumnezeiești, primim cunoștiința tainelor lui Dumnezeu; prin înțelegerea sufletului orânduim cu pricepere treptele gândurilor în inimă, deosebind pe cele mai rele de cele mai bune. Prin puterea de deosebire a rațiunii gustăm felurile înțelesurilor și pe cele răsărite din rădăcina amară și pe cele răsărite din altoitul cuvânt dumnezeiesc".

Cuviosul Nichita Stithatul, „Filocalia" vol. VI, pag. 214

***

„Puterile cuprinzătoare ale minții sunt patru: cumințenia, înțelegerea, agerimea și destoinicia. Cel ce unește pe acestea cu cele patru virtuți cuprinzătoare ale sufletului, însoțind cu cumințenia minții, cumpătarea sufletului; cu agerimea, chibzuința; cu înțelegerea, dreptatea; cu destoinicia, bărbăția, și-a întocmit sieși, în chip îndoit, căruța de foc cel duce la cer și din care luptă împotriva celor trei căpetenii și puteri generale ale oștirii patimilor: iubirea de argint, iubirea de plăceri și iubirea de slavă".

Ibidem pag. 215

***

„Dacă vrei să intri în hotarele virtuților, a faptelor bune, și să afli pe cea care duce la Dumnezeu, să nu dai somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale, până nu afli, prin multe nevoințe și lacrimi, loc de nepătimire sufletului tău ostenit; și vei intra în locașul sfânt al cunoștinței de Dumnezeu. Cunoștiința de Dumnezeu a adâncului liniștit al dragostei curate, nu poate fi aflată de sufletul pasionat și agitat de lucrurile parțiale. Nepătimirea e astfel condiția sau «locașul» adevăratei cunoștințe de Dumnezeu."

Ibidem pag. 220

P.S. De la părintele Arsenie Boca (Sfântul Nesfințit al Ardealului), citire: „Cine are minte să ia aminte".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

Lasă un comentariu