Dascăli mureșeni: HOSCH ERWIN

S-a născut în ziua de 11 martie 1910, în localitatea Budacu de Jos, raionul Bistrița, județul Cluj, dintr-o familie de intelectuali, tatăl, funcționar și mama, învățătoare. Clasele primare le-a făcut în localitatea natală, după care a fost elev la Școala Normală din Năsăud. A obținut diploma de învățător în anul 1932. A funcționat ca învățător timp de 34 de ani în localitățile Satu-Nou, Petriș și Uila, comuna Batoș, unde își încheie activitatea l în anul 1968.

La școala din Uila și-a început activitatea în anul școlar 1947-1948, fiind învățător la clasele de predare în limba germană și director până la pensionare. De la începutul activității din satul Uila, s-a ocupat de organizarea activității pentru lichidarea analfabetismului, în sat erau mulți neștiutori de carte. A depus eforturi deosebite pentru înființarea ciclului gimnazial, așa că în anul 1965 a absolvit prima promoție cu VIII clase. Trebuie menționat că, în aceea perioadă, în sat au fost școlarizați toți copiii. A obținut definitivatul în învățământ în anul 1959. Pentru activitatea deosebită desfășurată i s-a acordat diploma de ,,Învățător fruntaș". S-a implicat în întreaga viață social-culturală a localității Uila, în calitate de director al căminului cultural. A coordonat formațiile de teatru, cor, jocuri populare etc. A contribuit la înființare cinematografului sătesc în anul 1963. A fost deputat în Sfatul popular al comunei Batoș, contribuind la electrificarea localităților Batoș și Uila.

A fost căsătorit cu Kathe și a avut 3 copii, Erika, Arnold și Getrud. După pensionare s-a mutat în orașul Mediaș. În anul 1981 împreună cu familia, au plecat în Germania. A decedat în anul 1989.

Lasă un comentariu