Din dragoste, cu cele mai bune intenții

Distribuie pe:

Cele mai mari lucruri se realizează plecând de la lucruri mici și neînsemnate, plecând chiar de la o idee sau ceva infim. Majoritatea oamenilor însă, doresc să facă lucruri mărețe, dar cu jertfe mici, cu eforturi cât mai mici, cufundați în confort și comoditate.

O teribilă furtună se abătu asupra mării. Vântul sufla înghețat, brăzdând apa și înălțând-o în valuri uriașe care se repezeau spre mal lovindu-l cu putere și producând curenți care pătrundeau în adânc ca plugurile de oțel și smulgeau din loc viețuitoarele marine, crustaceele și moluștele, purtându-le la zeci de metri de țărm. Atunci când furtuna se potoli, la fel de repede precum se și pornise, apa se domoli și se retrase. Acum plaja era o imensă întindere de noroi unde se zvârcoleau în agonie mii și mii de stele marine. Erau atât de multe încât plaja părea că devenise rozalie. Acest lucru făcu să vină multă lume pe acea parte a coastei. Sosiră acolo și echipe de la diverse televiziuni pentru a filma straniul fenomen. Stelele marine erau aproape nemișcate. Trăgeau să moară.

În mulțime, ținut de mână de tatăl său, era și un copil care privea cu ochii plini de tristețe micuțele stele de mare; apoi luând-o la fugă, le dăduse în apă. După aceea, se întoarse înapoi și repetă operațiunea.

De pe parapet, un om strigă spre el:

- Dar ce faci, măi, copile?

- Arunc în apă stelele de mare. Altfel vor muri toate pe plajă, răspunse copilul fără a se opri din fugă.

- Dar pe plaja asta sunt mii și mii de stele de mare; cu siguranță nu ai să poți să le salvezi pe toate. Sunt prea multe, mai stigă bărbatul. Ca să nu mai spunem că la fel se întâmplă pe sute de alte plaje de-a lungul coastei! Nu poți schimba lucrurile!

Copilul zâmbi, se apleacă iar și mai culese o stea de mare și, aruncând-o

în apă, răspunse:

- Iată că am schimbat lucrurile pentru aceasta.

Bărbatul rămase o clipă mut, apoi se aplecă, își scoase pantofii și șostele și coboră și el pe plajă. Începu să adune stele de mare și să le arunce în apă. O clipă mai târziu coborâră încă două fete și astfel erau deja patru persoane care aruncau stele marine în apă. După care alte sute, mii de persoane care aruncau stele de mare în apă. Astfel fură salvate toate.

Pentru ca lumea să se schimbe, ar fi suficient să aibă cineva îndrăzneala de a începe, ca apoi să devină un exemplu viu și pentru alții!

Din volumul „DURERI NESPOVEDITE", apărut la Editura „Vatra Veche", Târgu-Mureș

Lasă un comentariu