Persoanele fără venituri nu scapă de plata contribuţiei la sănătate!

De joi, 2 iunie 2016, persoanele care nu realizează venituri şi nici nu sunt coasigurate nu vor mai fi obligate la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS), ci vor putea opta între plata lunară a contribuţiei sau doar la momentul spitalizării.

În situaţia în care se alege plata lunară, cei fără venituri vor achita contribuţia la sănătate în procent de 5,5% din salariul minim brut pe economie pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive. La valoarea actuală a salariului minim brut pe economie, de 1.250 de lei, rezultă o contribuţie lunară de 68,75 lei, ceea ce înseamnă un total de 825 de lei într-un an (68,75 lei x 12). Scadenţa obligaţiei de plată este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia.

Cei care aleg să plătească doar la momentul la care vor apela la serviciile medicale din sistemul public de sănătate, vor achita suma de 481,25 lei, adică echivalentul a 5,5% din şapte salarii minime pe economie (68,75 lei, reprezentând contribuţia lunară x 7).

În vederea stabilirii contribuţiei şi a modului de plată, persoanele fără venituri trebuie să depună la organul fiscal competent Formularul 604 - Declaraţie de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În cazul în care persoanele fără venituri au primit deja o decizie de impunere pentru plata contribuţiei în primele cinci luni ale acestui an nu vor mai fi obligate la plata debitelor stabilite de organul fiscal, însă pentru acest lucru vor trebui să depună o cerere pentru desfiinţarea deciziei.

Noile prevederi sunt cuprinse în Legea nr. 112/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 408, din 30 mai a.c.

Lasă un comentariu