„DESPRE FAMILIA NOASTRĂ"

De curând, prin grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului al judeţului Mureş, am primit numărul 15 al revistei cu titlul de mai sus.

Articolul de fond, om material destul de interesant şi actual, se intitulează „Fenomenul fumatului la copii şi angajaţi din serviciile rezidenţiale de protecţia copilului - o reală problemă socio-medicală şi educativă", şi poartă semnătura directorului general al instituţiei dr. Schmidt Lorand, din care reiese o amplă cercetare asupra acestui fenomen tot mal îngrijorător la tinerii noştri. „Membrii echipei de cercetare au conceput şi au prezentat un material specific, adaptat conform grupelor de vârstă ale copiilor, chiar dacă sunt fumători sau nefumători. În general copiii au fost foarte interesaţi de aceste activităţi, au participat activ, cu plăcere, şi au fost foarte deschişi la informaţiile prezentate."

În afară de acest articol amplu în paginile revistei se mai poate citi „Doamna doctor - porţia de sănătate", „Burse pentru elevii silitori", „Porţi deschise spre sufletele beneficiarilor de la CIA Căpuşul de Câmpie", „Şi copiii instituţionalizaţi sunt ai societăţii", concursul intitulat „Proiectul meu de voluntariat" etc.

Apoi, în pagina intitulată „Despre familia noastră" mai putem descoperi o instruire pentru specialiştii Caritas Alba Iulia, dar şi câteva mulţumiri colaboratorilor şi sponsorilor cu sprijinul cărora a apărut acest număr.

Numărul de faţă se încheie cu o pagină în limba maghiară, care se adresează acestor copii, şi articolul intitulat „Sistem unic de urgenţă pentru salvarea copiilor abuzat", unde este indicat numărul de telefon la care cei în cauză se pot adresa.

Este o revistă frumos redactată, cu poze color, care redau viaţa din diferite CTF-uri subordonate DGASPC Mureş.

Mulţumesc şi pe această cale celor care s-au gândit ca eu să fiu unul dintre beneficiarii acestei reviste. 

Lasă un comentariu