Adunarea Generală a ASTREI

Convocată la 3 iunie 2016, a avut loc Adunarea Generală a Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Au luat parte membrii Asociaţiei şi simpatizanţi care împărtăşesc ideile înălţătoare ale acestei instituţii de cultură patriotică şi de acţiune civilă din Transilvania. Au fost prezenţi conducători şi reprezentanţi ai Asociaţiilor cultural-patriotice din municipiul şi judeţul Mureş: ing. Oproiescu Florin, preşedinte naţional al Uniunii Vatra Românească; gen. mr.(r) Gheorghe Popa, preşedinte al Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere Mureş; col. (r) Ioan Judea, preşedinte al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor", filiala Mureş; Ioan Berţa, preşedinte al Asociaţiei Cultural-Patriotice „Avram Iancu"; Dimitrie Poptămaş, preşedinte al Societăţii Culturale „Vasile Netea", vicepreşedinte al Despărţământului ASTREI; prof. Cornel Sigmirean, preşedinte al Senatului Universităţii „Petru Maior" Târgu-Mureş; Mircea Dorin Istrate, preşedinte al Uniunii Scriitorilor, filiala Mureş; pr. Gheorghe Şincan, preot paroh Târgu-Mureş; pr. Florin Bengean, secretar I al Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI; prof. Petru Nemeş, preşedinte al Asociaţiei „Alexandru Papiu Ilarian"; prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, Universitatea „Petru Maior" Târgu-Mureş.

Şedinţa este deschisă de domnul Lazăr Lădariu, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI, după care salută prezenţa tuturor, arată importanţa adunării şi anunţă următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă privind activitatea Comitetului de Conducere al Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI pe anul 2015;

2. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2015;

3. Programul de activitate al Comitetului de Conducere pe anul 2016;

4. Discuţii şi propuneri pe marginea materialelor prezentate.

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.

Domnul preşedinte Lazăr Lădariu prezintă Darea de seamă pe anul 2015, unde se arată activitatea Comitetului de Conducere pe durata anului 2015.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, domnul Florin Bengean prezintă programul de activitate, desfăşurat în cursul anului 2015, în mod cronologic, care cuprinde toate manifestările care au avut şi au loc, pe luni, săptămâni şi zile.

După aceste materiale prezentate se dă cuvântul la discuţii pe marginea acestora.

Domnul gen. (r) Gheorghe Popa anunţă că manifestările de „Ziua Eroilor" se vor ţine la 9.06.2016, la Oarba de Mureş, şi roagă pe cei care vor să participe să se înscrie pe o listă a participanţilor. De asemenea, propune ca în legătură cu construcţia mausoleului de la Oarba de Mureş să fie finanţat şi construit de către Oficiul Cultural al Eroilor, din cadrul Guvernului României, deoarece această instituţie dispune de mijloacele financiare necesare pentru construirea acestui edificiu în judeţul nostru.

Prof. Dimitrie Poptămaş arată că activitatea Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI se datorează şi despărţămintelor şi cercurilor din localităţile Reghin, Sângeorgiu de Pădure, Târnăveni, Iernut, Sărmaşu şi, în mod deosebit, domnului Lazăr Lădariu, care, în calitate de preşedinte al Despărţământului Central, s-a deplasat de multe ori în aceste localităţi ale judeţului, unde a ţinut conferinţe, simpozioane, lansări de cărţi ş.a. Propune ca, în viitor, să fie deschise cercuri ale ASTREI în mai multe localităţi ale judeţului, atât în aşezări urbane, cât şi cele rurale, pentru a iniţia şi prelua asemenea activităţi culturale pe viitor. De asemenea, propune şi arată că ar fi necesară organizarea unor manifestări prin ţinerea unor simpozioane privind personalităţi istorice marcante, care au fost din judeţul Mureş, precum Gheorghe Şincai, Alexandru Papiu Ilarian, Emil Dandea ş.a.

Mircea Dorin Istrate arată că activitatea unor persoane din Comitetul de Conducere a fost una susţinută şi cu bune rezultate, şi, în mod deosebit, a domnului preşedinte Lazăr Lădariu, a domnilor vicepreşedinţi Dimitrie Poptămaş, Valentin Marica, Nicolae Băciuţ, care au fost în multe rânduri la anumite simpozioane cultural-ştiinţifice, lansări de cărţi, atât în municipiul Târgu-Mureş, cât şi în alte localităţi ale judeţului.

Preşedintele Uniunii Naţionale Vatra Românească, ing. Florin Oproiescu, s-a referit la alegerile locale care urmau la 5 iunie a.c. Propune şi roagă pe cei prezenţi să voteze în aşa fel încât să strice planurile UDMR şi ale celorlalte formaţiuni politice iredentiste de acaparare a puterii totale în municipiul Târgu-Mureş. Arată că unele aspecte ale Despărţământului Central Mureş sunt apreciate, pozitive, datorită actualului Comitet de  Conducere, în frunte cu domnul preşedinte Lazăr Lădariu.

Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop aminteşte că s-au împlinit, la 1 iunie, 70 de ani de la tristul eveniment, marcat de istoria României: executarea marelui patriot român, mareşalul Ion Antonescu, conducătorul Statului Român în perioada celui de Al Doilea Război Mondial. Se cuvine ca acestui patriot să-i fie consacrat, de către Despărţământul Central Judeţean Mureş al ASTREI, cel puţin un simpozion pe această temă, în viitor, în municipiul Târgu-Mureş, chiar în alte aşezări ale judeţului nostru. Ca avocat, cunoscător al dreptului privat, nu poate să nu arate unele probleme privind Legea proprietăţii, Legea nr. 247, care este o lege de trădare naţională, asumată de către Guvernul României, condus de Călin Popescu Tăriceanu în perioada de guvernare a acestuia. Complicităţi şi trădări, cu referire la retrocedările de proprietăţi din Transilvania, şi nu numai! Cât de grele sunt aceste vinovăţii şi cui le datorăm de fapt? Astfel sunt în cauză sute de mii de hectare de păduri şi alte terenuri, clădiri de pe teritoriul României. Ar trebui să se implice, efectiv şi să facă ceva Guvernul României şi unele culte religioase, în special Fundaţia „Gojdu". Faimosul ministru de Externe de atunci, Mihai Răzvan Ungureanu (MRU), a emis o ordonanţă de creare a unei fundaţii maghiaro-române „Emanoil Gojdu", încălcând, flagrant, dispoziţiile testamentare ale generosului fondator, în privinţa averii sale private.

Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean precizează că la toate consfătuirile Academiei Române sunt invitaţi şi reprezentanţii ASTREI, care nu lipsesc de la acest forum, când sunt situaţii pe teme de cultură civică. Propune Comitetului de Conducere al Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI ca, la unele manifestări, să fie invitaţi şi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior din municipiul Târgu-Mureş.

Revine, în final, domnul Lazăr Lădariu, referindu-se la propunerile de schimbare a denumirilor străzilor, cerute de către reprezentanţii UDMR, pentru a primi nume maghiare, acestea trebuie stopate cu toate forţele de care dispunem. Legea 217/2015 nu este constituţională. Cerem insistent domnului Victor Ciorbea, în calitate de Avocat al Poporului, care are datoria legală şi morală de a denunţa neconstituţionalitatea acestei legi.

Nimeni nu se poate ascunde în spatele unei laşităţi, atunci când România e tratată ca o colonie, în care băştinaşii sunt privaţi ca cetăţeni ai unei ţări învinse din 1944 până azi. Este momentul ca guvernanţii să dovedească buna lor credinţă! 

Lasă un comentariu