ITM Mureş a aplicat amenzi de 131.000 de lei pentru muncă nedeclarată

În cursul lunii mai 2016, specialiştii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Mureş au efectuat 112 acţiuni de control, din care 64 acţiuni în domeniul relaţiilor de muncă şi 48 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, obiectivul principal fiind identificarea muncii nedeclarate.

Astfel, cu ocazia acestor verificări au fost identificate 33 persoane care lucrau fără forme legale şi 48 de persoane care prestau muncă nedeclarată, motive pentru care au fost sancţionaţi contravenţional 37 de agenţi economici, din care 4 pentru muncă nedeclarată. Au fost aplicate 49 sancţiuni contravenţionale, din care 33 de avertismente şi 16 amenzi, în cuantum total de 131.000 lei, şi s-au dispus 248 măsuri obligatorii, privind deficienţele constatate.

În domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, inspectorii ITM au aplicat sancţiuni pentru 15 angajatori din domeniile exploatare forestieră, fabricarea mobilei şi prelucrarea şi conservarea cărnii. Au fost aplicate 15 avertismente şi 4 amenzi, în cuantum total de 27.000 lei. Totodată au fost avizate 11 dosare de cercetare a evenimentelor depuse de către angajatori şi a fost înregistrat 1 accident de muncă soldat cu deces.

Tot în cursul lunii mai, inspectorii ITM Mureş au participat la campania naţională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), în transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători.

Dintr-un comunicat de presă semnat de doamna Eva Man, inspector-şef al ITM Mureş, aflăm că, în cadrul programului propriu de acţiuni al ITM Mureş în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au început acţiunile de verificare a respectării prevederilor legale în unităţile cu locuri de muncă verzi (activităţi legate de protecţia mediului şi administrarea resurselor naturale, precum şi în agricultură, creşterea animalelor sau activităţi care pot contribui în mod indirect la reducerea impactului negativ asupra mediului), în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică şi în unităţile în care lucrătorii pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive. De asemenea, au fost continuate acţiunile de control în unităţile de construcţii civile şi în domeniul supravegherii pieţei.   

 

Lasă un comentariu