„CUGETĂRI FILOCALICE"

„După cum corăbierii cârmuiesc corabia cu grijă, ca să n-o izbească de vreo stâncă văzută sau nevăzută, aşa şi cei ce se silesc în Dumnezeu spre viaţa duhovnicească trebuie să cerceteze cu frică ce trebuie să facă şi ce să nu facă. De asemenea, să creadă că legile lui Dumnezeu le sunt de folos, tăind de la sufletul lor toate gândurile păcătoase. După cum cârmacii şi cei ce ţin frânele cu sârguinţă şi cu luare aminte ajung la ţintă, tot aşa şi cei ce se silesc întru Dumnezeu trebuie să călătorească cu sârguinţă şi cu grijă, precum se cuvine, după cum e voia Domnului".

Sf. ANTONIE CEL MARE,

„FILOCALIA", vol. I, ed. II, pag. 7

„Trebuie să vă arătaţi oamenilor neîncetat prin faptele şi purtarea cea bună. Căci şi bolnavii află şi cunosc pe doctorii binefăcători şi izbăvitori, nu din vorbe, ci din fapte. Iar semnele după care se cunosc astfel de oameni sunt: privirea, mersul, glasul, râsul, ocupaţiile şi întâlnirile cu oamenii. Cu acestea toate, oamenii raţionali se îndreptează cu tot mai multă cuviinţă. MINTEA LOR CEA IUBITOARE DE DUMNEZEU LI SE FACE STRĂJER TREAZ ŞI ÎNCHIDE INTRAREA PATIMILOR ŞI A RUŞINOASELOR ADUCERI AMINTE A RĂULUI".

(Ibidem)        

„SUFLETUL RAŢIONAL AL UNUI IUBITOR DE DUMNEZEU CAUTĂ SĂ FUGĂ DE CALEA NEUMBLATĂ, DE ÎNGÂMFARE, DE MÂNDRIE, DE ÎNŞELĂCIUNE, DE PISMĂ, şi de cele asemenea lor, care sunt fapte ale diavolilor şi ale alegerii celei rele. Căci pe toate le biruie cu sârguinţă şi cu grijă omul a cărui poftă nu tinde spre păcatele cele de jos. Cercetează şi probează cele ale tale, deoarece căpeteniile şi stăpânitorii lumii numai peste trup au stăpânire, nu şi peste suflet. Acest lucru să-ţi fie totdeauna în minte. Deci dacă poruncesc ucideri, sau fărădelegi, sau nedreptăţi vătămătoare de suflet, NU TREBUIE SĂ TE SUPUI LOR, CHIAR DE ŢI-AR CHINUI TRUPUL. Căci Dumnezeu a creat sufletul liber şi de sine stăpânitor în cele ce le face, bine sau rău".

(Ibidem)

P.S. De la părintele ARSENIE BOCA (Sfântul Nesfinţit al Ardealului) citire: „CINE ARE MINTE SĂ IA AMINTE".

„COMORI FILOCALICE" vol. II

 

Lasă un comentariu