BACALAUREAT 2016!

Luni, 13 iunie, a început examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, la care sunt înscrişi, la nivel naţional, 137.444 de candidaţi. Potrivit comunicatului difuzat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, din numărul total de candidaţi, 71,23% provin din promoţia curentă, iar 28,77% - din seriile anterioare.

În perioada 13-15 iunie, are loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, urmată (în zilele de 15 - 17 iunie) de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, după care, între 21 şi 24 iunie se va desfăşura proba de evaluare a competenţelor digitale, iar în perioada 27 iunie - 1 iulie vor fi evaluate competenţele lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

Probele scrise încep la 4 iulie, cu Limba şi literatura română; în 5 iulie este programată proba scrisă la Limba şi literatura maternă, în 6 iulie - proba obligatorie a profilului, iar în 8 iulie va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării.

Rezultatele vor fi afişate în ziua de 12 iulie, până la ora 16, putând fi contestate în aceeaşi zi, în intervalul orar 16 - 20. Contestaţiile vor fi soluţionate în zilele de 13 - 15 iulie, iar în 16 iulie vor fi afişate rezultatele finale.

Ministerul de resort atrage atenţia că nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu telefoane mobile, manuale, dicţionare, caiete, notiţe, însemnări sau alte surse ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, nerespectarea acestor dispoziţii putând duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele au fost utilizate sau nu.

Ministerul mai precizează că, pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească, cumulativ, condiţiile referitoare la susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea, obţinerea medie 6 cel puţin, la probele scrise.

În judeţul Mureş sunt înscrişi la sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului 3.806 candidaţi, (inclusiv din promoţiile anterioare), în situaţia în care numărul total al absolvenţilor din acest an de învăţământ depăşeşte 4.000.

Potrivit datelor oficiale, în anul şcolar 2015-2016, la nivel naţional erau înregistraţi 161.448 de elevi în anii terminali de liceu (clasele a XII-a şi a XIII-a).

Anul trecut, rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat la nivel naţional a fost de 66,41%, iar în judeţul Mureş, de 68,3%.

 

Lasă un comentariu