ÎNDREPTAREA LEGII (Târgovişte, 1652)

Distribuie pe:

Anul Domnului 2016 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox" şi „Anul comemorativ al Sfântului Ier. Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti din Patriarhia Română".

De această dată aş dori să vă aduc în faţă o altă lucrare de o deosebită importanţă pentru cultura poporului nostru şi a Bisericii noastre strămoşeşti. Este vorba de „Îndreptarea legii" , tipărită la Târgovişte, în anul 1652, sub directa îndrumare a domnitorului Matei Basarab. Lucrarea este cel mai important codice de legi apărut în Ţara Românească.

Alături de „Biblia" de la Bucureşti (1688) şi „Cazania lui Varlaam" (1643), este una dintre cele mai valoroase monumente ale umanismului românesc şi deopotrivă un monument al artei grafice româneşti, cu un limbaj îngrijit, mulţime de iniţiale ornate, frontispicii fastuoase, gravuri mari etc.

Mai este cunoscută şi sub numele de „Pravila lui Matei Basarab". Ca şi conţinut cuprinde traducerea unor legiuri greceşti, dar şi numeroase extrase din „Pravila lui Vasile Lupu", cu un bogat conţinut dogmatic şi cultic, reprezentând un mijloc de apărare a ortodoxiei împotriva influenţelor calvine şi catolice.

Întrucât tipărirea s-a făcut cu aprobarea autorităţilor bisericeşti competente, ea a devenit corpusul oficial de legi al Bisericii române de Răsărit, fiind aplicată şi în viaţa socială a vremii. Lucrarea abordează drepturile şi obligaţiile clerului de mir, ale călugărilor, probleme referitoare la familie, căsătorie, judecată bisericească, probleme teologice, liturgice, drept bisericesc.

Ne putem da seama din aceste puţine cuvinte de importanţa acestei lucrări pentru vremea respectivă dar nu numai. Încă o dată cetatea Târgoviştei se remarcă ca şi un centru de tipărituri bisericeşti foarte important. Deasemenea nu trebuie să lăsăm la o parte contribuţia domnitorului Matei Basarab.

Slavă lui Dumnezeu se cuvine pentru toate! AMIN

Lasă un comentariu