DASCĂLI MUREŞENI - COTOI ALINA VIORICA

Distribuie pe:

S-a născut în ziua de 21 noiembrie 1978. Părinţii Viorel şi Maria Fincu, oameni harnici, modeşti şi cinstiţi, care i-au insuflat ambiţia de a reuşi, şi de a nu renunţa niciodată chiar dacă ,,e greu". A copilărit în oraşul Topliţa, unde a absolvit şcoala primară şi cea gimnazială. În anul 1999 a absolvit Liceul Pedagogic la Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu" din oraşul Topliţa, an în care s-a titularizat pe catedra de învăţător din satul Băiţa, judeţul Mureş, unde a profesat până în anul 2006. În anul 2001, a susţinut şi promovat examenul de definitivat în învăţământ, şi în anul 2006 a obţinut gradul didactic II, specializarea învăţătoare.

În anul 2006 s-a căsătorit cu Toma Cotoi din oraşul Ungheni, unde s-a stabilit cu familia. S-a transferat pe postul de învăţătoare din satul Valea Izvoarelor, unde profesează şi în prezent. Aici se simte foarte bine, colaborează cu toţi părinţii, indiferent de etnie, care o ajută şi o susţin în toate activităţile ce le desfăşoară în şcoală.

În anul 2011 a obţinut gradul didactic I, având ca îndrumător pe profesor doctor Eugenia Someşan. A urmat cursuri de perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic Mureş, precum ,,Consiliere şi orientare" în anul 2006, şi programul de dezvoltare profesională, de însuşire a noilor metode şi tehnici interactive de grup (2007). În anul 2013 a urmat cursul de pregătire pentru predare la clasa pregătitoare.

În anul 2014 s-a înscris la cursurile Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei ale Universităţii ,,Babeş-Bolyai", extensia din municipiul Târgu-Mureş, specializarea-profesor pentru învăţământul primar şi preşcolar.

În satul Valea Izvoarelor, s-a implicat în activităţile desfăşurate în şcoală şi în localitate, prin concursuri, serbări, drumeţii, excursii şi programe artistice. Iubeşte satul datorită frumuseţii locului, a oamenilor harnici şi primitori şi a colectivului de profesori, fapt care a convins-o ca în viitor să se stabilescă cu domiciliul aici.

Lasă un comentariu