Stimaţi colegi din Liga Scriitorilor Români, preşedinţi ai filialelor judeţene şi din Diaspora, Vă aducem în atenţie următoarele!

Distribuie pe:

În luna septembrie se împlinesc 10 ani de la înfiinţarea Ligii.

Pe lângă o carte de prezentare a Ligii, în care ne recomandăm ca organizaţie profesională şi evidenţiem ce au făcut membrii săi în acest deceniu (carte aflată deja la editură), LSR intenţionează elaborarea unei lucrări ample, care să constituie OGLINDA LSR LA 10 ANI DE LA ÎNFIINŢARE. Cartea (în unul sau două volume format A5) se doreşte a fi o altfel de istorie a literaturii române actuale, incluzând membrii activi ai Ligii din toate filialele, prezentaţi în ordinea alfabetică a numelor. De lucrare se vor ocupa Al. Florin Ţene - preşedintele naţional LSR, Gavril Moisa - secretar general al LSR şi Voichiţa Pălăcean-Vereş - purtător de cuvânt al LSR şi editor.

Fiecare scriitor va fi prezentat astfel:

1. o fotografie bust, format 5 x 4 cm;

2. un scurt curriculum vitae;

3. lista principalelor sale volume (la alegere şi reproduceri după coperte de carte);

4. referinţe critice (selectiv);

5. creaţii literare (poezie, proză, eseu) care îi definesc universul artistic.

Scriitorii îşi vor alege numărul de pagini de carte în care să se prezinte, spaţiul minim alocat fiecăruia fiind de 4 pagini. Autorii vor achita 25 lei/ pagină, iar în schimbul acestei sume vor primi 3 exemplare din carte. Cei care doresc pot opta ca în volum să beneficieze de reproduceri color ale fotografiei, copertelor de carte şi, eventual, reproduceri după propriile lucrări de grafică; în acest caz, preţul va fi de 50 lei/pagina color.

Deoarece volumul de muncă este foarte mare, iar timpul pentru realizarea cărţii de doar trei luni, vă rugăm să vă consultaţi cu membrii filialei dumneavoastră şi să ne comunicaţi, până cel târziu în 30 iunie, dacă filiala LSR doreşte să participe la acest proiect şi cine sunt (nominal) cei care doresc includerea în volum.

La începutul lunii iulie, cei interesaţi vor primi detalii suplimentare.

Materialele se vor trimite pe adresa Editurii NAPOCA NOVA, office@napocanova.ro sau editura@napocanova.ro

Lasă un comentariu