A fost simplificat Auditul de Siguranţă Rutieră

Săptămâna trecută, Guvernul a modificat şi a simplificat Legea nr. 265/2008 privind Auditul de Siguranţă Rutieră, a cărui aplicare corespunzătoare poate scădea numărul accidentelor rutiere cu până la 60%, conform studiilor realizate la nivel internaţional.

Potrivit recentei ordonanţe de urgenţă, auditul se va realiza pe autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale, drumuri judeţene, străzi de categoria I şi a II-a, fără străzi de categorii inferioare şi drumuri comunale, care prezintă un risc mai scăzut de producere a accidentelor rutiere.

Totodată, s-a definit în mod clar pentru ce fel de proiecte este necesar Auditul de Siguranţă Rutieră, şi anume: „Modificarea substanţială - orice modernizarea sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului, după cum urmează: plan de situaţie, profil longitudinal, profil transversal, precum şi orice schimbare adusă proiectului de reglementare a circulaţiei prin marcaje şi indicatoare". Investitorul are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conţinute în rapoartele de audit, iar nerespectarea, fără justificări scrise, a recomandărilor din raportul de audit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului.

Desemnarea auditorilor de siguranţă rutieră pentru efectuarea evaluării se face cu respectarea condiţiilor legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea auditorului, a principiului transparenţei şi al tratamentului egal, precum şi a criteriului desemnării echitabile a auditorilor de siguranţă rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora într-un an calendaristic. De asemenea, se elimină criteriul geografic pentru desemnarea unui auditor de siguranţă rutieră, criteriu care introduce posibile bariere şi discriminări în accesul la exercitarea profesiei de auditor.

Autoritatea Rutieră Română (ARR) îşi asumă că, în caz de accident rutier grav, va realiza în mod gratuit, la notificarea în decurs de maxim 15 zile a Poliţiei Rutiere, o Inspecţie de Siguranţă Rutieră Suplimentară, cu scopul identificării eventualelor cauze legate de infrastructură, care au favorizat sau cauzat producerea accidentului.

Despre modul în care se va proceda, Guvernul prezintă un exemplu: „Practic, după producerea unui accident rutier în urma căruia au fost pierderi de vieţi omeneşti, organele de poliţie care anchetează cazul notifică ARR cu privire la accident în termen de 15 zile. ARR va realiza inspecţia, finalizată cu un raport care va putea conţine o serie de recomandări. Aceste recomandări pot viza măsuri corective ce urmează să fie realizate etapizat de către administratorii drumurilor, precum: eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului, reducerea limitelor de viteză şi intensificarea controlului vitezei la nivel local, îmbunătăţirea vizibilităţii în diferite condiţii meteo şi de luminozitate, îmbunătăţirea aderenţei (rugozităţii) suprafeţei de rulare a drumului şi altele. Prin Ordin al ministrului Transporturilor, vor fi stabilite normative privind setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generate executate de administratorul drumului, precum şi termenele de punere în executare a acestora. În cazul în care administratorii drumurilor publice nu vor realiza aceste lucrări pentru a remedia deficienţele constatate la inspecţia de siguranţă rutieră, în termenele stabilite, vor fi sancţionaţi cu amendă în raport de gravitatea faptei, între 1.000 lei şi 100.000 de lei".

Măsurile au fost adoptate de Guvern în condiţiile în care România are cel mai mare număr de decese în urma accidentelor rutiere din Uniunea Europeană. 

Lasă un comentariu