Cărţile Festivalului de Creaţie şi Interpretare „Ana Blandiana"

Ajuns la diţia a V-a, Festivalul de Creaţie şi Interpretare „Ana Blandiana" de la Brăila, este unul dintre cele mai importante competiţii literare dedicate elevilor. Festivalul s-a impus din start ca o manifestare de ţinută şi a beneficiat la fiecare ediţie de apor-tul Anei Blandiana care, ca autoritate de prim rang a literaturii române, a a-dus prestanţă manifestărilor culturale, literare şi artistice, circumscrise Festivalului.

Alături de prof. dr. Gabriela Vasiliu, am pus temelia acestui Festival, care are particularităţi care îl fac distinct în contextul manifestărilor de gen. Ediţie de ediţie, într-o perspecti-vă comparatistă, prin temele propuse, Festivalul a reuşit să pună în discuţie opere ale unul scriitori reprezentativi din literatura română.

Ediţia din 2016, care a avut ca temă „Dimensiunea sacră a iubirii", a pus faţă în faţă poezia Anei Blandiana şi a lui Ioan Alexandru, pentru acesta din urmă şi într-un efort recupera-toriu, de readucere în alt orizont de vizibilitate a unei opere marginalizată pe nedrept în ulimii ani.

Particularitatea acestui Festival, dincolo de prezenţa autorului, Ana Blandiana, constă şi în editarea lucră-rilor premiate, în volume distincte, pe secţiuni: poezie, critică, proză/eseu, traduceri. Mai mult, aceste antologii sunt lansate în cadrul Festivalului, ce-ea ce a presups un efort colectiv conjugat, coordonat de prof. dr. Gabriela Vasiliu, pentru încadrarea în timpul scurt, de la încheiarea jurizării şi până la festivitatea de premiere.

Şi pentru această ediţie, au fost tipărite patru antologii: Glasul tainic al iubirii (creaţie - poezie), Pleoape de apă în lină lumină (critică), Altar de rouă (proză/eseu), Cuminţenia pă-mântului (traduceri). În plus, volumul de versuri Octombrie, noiembrie, de-cembrie, de Ana Blandiana, antologia de texte critice, evocări Întoarcerea lui Ioan Alexandru (ediţie de Nicolae Băciuţ), Nichita Stănescu. Cu colţul inimii, de Nicolae Băciuţ, precum şi revista Cenaclului Literar „Nicolae Băciuţ" din Brăila, Singurând.

Acestea sunt... cărţile Festivalului de Creaţie Literară „Ana Blandiana", un colţ de raft, care onorează orice bibliotecă.

Lasă un comentariu