O REUŞITĂ DEOSEBITĂ, LA UNIVERSITATEA „PETRU MAIOR": PNEUMOBILUL

Departamentul de Inginerie Industrială şi Management, din cadrul Facultăţii de Inginerie, cu sprijinul Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş, a luat iniţiativa desfăşurării unor activităţi ştiinţifice studenţeşti cu caracter tehnic aplicativ, începând cu luna mai a anului 2011, cu convingerea că aceste activităţi vor avea un real impact asupra creşterii calităţii pregătirii studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie. Astfel, a început seria de participări la diferite concursuri tehnice de inventică şi inovaţie, naţionale şi internaţionale. Începând cu anul 2008, firma Rexroth Pneumatics, din Eger Ungaria, subsidiară a firmei

Robert Bosch GmbH, organizează concursul cu participare internaţională pentru tinerii studenţi ingineri, denumit „Rexroth Pneumobil". Concursul, cu cerinţe tehnice şi de siguranţă clar definite, are ca temă întocmirea unei documentaţii tehnice şi realizarea proiectului practic sub forma unui vehicul pneumatic experimental. În cadrul Departamentului de Inginerie Industrială şi Management al Universităţii „Petru Maior" s-a luat iniţiativa participării la acest concurs începând cu anul 2011, evenimentul căpătând ritmicitate şi amploare. Forma sub care se desfăşoară concursul este un proiect ştiinţific studenţesc aplicativ al Facultăţii de Inginerie intitulat „Pneumobil UPM". Fondurile sunt obţinute din sponsorizări ale firmei organizatoare, alte sponsorizări şi fonduri ale Facultăţii, însumând anual investiţii între 4.000-8.000 euro/proiect. Echipele sunt formate din patru studenţi, viitori ingineri (din anul I până la masterat), împreună cu coordonatorul din partea Departamentului de Inginerie Industrială şi Management, şef lucrări dr. ing. Mihai Şimon. Perioada de activitate în cadrul fiecărui proiect este de 6-7 luni annual şi înglobează cunoştinţe inginereşti în domeniul acţionărilor pneumatice, inginerie mecanică, prelucrări, materiale, automatică, telemetrie, automobile, aerodinamică, pilotaj etc. Fiecare proiect începe în luna octombrie, cu înscrierea la concurs, continuă cu întocmirea unei documentaţii care se evaluează şi se aprobă de către organizatori în luna ianuarie a anului următor. În urma aprobării proiectului, se primesc componentele pneumatice şi de automatizări necesare, în luna februarie, după care, până la data concursului (începutul lunii mai), se lucrează la partea practică. Rezultatul final este calculul, proiectarea, construcţia, testarea şi optimizarea unui concept de vehiculul alimentat cu energie alternativă pneumatică (Pneumobil).

În anul 2011, din partea Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş a participat o echipă alcătuită din patru studenţi, care a obţinut, la proba Anduranţă, locul II. În anul 2012, Concursul internaţional Bosch Rexroth „Pneumobil" (ediţia a 5-a) s-a desfăşurat la Eger (Ungaria), iar echipa Universităţii „Petru Maior" a obţinut locul întâi la proba Anduranţă. În acelaşi an, la Concursul Internaţional „Alternative Energy", orga-

nizat de Audi Ungaria Motor Kft. în localitatea Gyor, având ca tematică „alternative la consumul de combustibil convenţional", echipa Universităţii noastre a obţinut locul V pe echipe şi premiul I pentru cel mai bun proiect. În acelaşi an, la Concursul naţional cu ocazia Zilelor Mecatronicii la Universitatea Politehnică din Timişoara, echipa Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş a fost recompensată cu Premiul de excelenţă pentru cea mai bună realizare. În anul 2013, la Concursul Internaţional CLAAS Unitech, organizat de vestitul constructor de maşini agricole pentru recoltat CLAAS, filiala Ungaria, tema a fost „realizarea unui proiect studenţesc sub forma unei maşini agricole de recoltat". Proiectul ingineresc studenţesc consta în calculul, proiectarea, dimensionarea şi realizarea unei maşini automate de recoltat şi sortat obiecte sub formă de cuburi şi mingi. Rezultatul în urma evaluării proiectului şi desfăşurarea concursului a adus Universităţii „Petru Maior" locul III pe echipe. La Concursul internaţional Bosch Rexroth „Pneumobil" (2013), desfăşurat la Eger (ediţia a şasea), Universitatea „Petru Maior" a participat cu două echipe şi un proiect nou realizat. Prima echipă, „UPM Pneumobil", a participat cu proiectul din anul anterior, îmbunătăţit, obţinând locul IV la Anduranţă şi locuri satisfăcătoare la celelalte probe. A doua echipă, „UPM Metalmobil", a participat cu un proiect nou şi a obţinut locul III la proba Anduranţă şi locuri satisfăcătoare la celelalte probe. În anul 2014, la Concursul internaţional Aventics „Pneumobil" (Eger, ediţia a şaptea), Universitatea „Petru Maior" a fost reprezentată de două echipe, formate fiecare din câte patru studenţi. O echipă a participat cu proiectul îmbunătăţit din anul anterior, iar cea de-a doua echipă a participat cu un proiect nou. Echipa a doua, „UPM TCM", a obţinut premiul special „Cele mai bune rezultate ale unei echipe la prima participare". La concursul internaţional Aventics „Pneumobil" (Eger, Ungaria, ediţia a opta, 2015), Universitatea „Petru Maior" a pregătit două echipe. Prima echipă, „UPM Metalmobil", a obţinut locul II la proba Anduranţă.

În anul 2016 s-a desfăşurat ediţia a noua a concursului internaţional Aventics „Pneumobil". În urma interesului deosebit în rândul studenţilor, se pregătesc trei echipe, pentru prima oară participând, din partea Universităţii, şi suporteri oficiali din rândurile studenţilor Facultăţii de Inginerie. Prima echipă „UPM Metalmobil" a ocupat locul 6 la proba Anduranţă şi rezultate bune la celelalte probe.

Toate aceste activităţi, deosebit de importante şi de stimulative pentru studenţi, sunt puternic mediatizate, bazându-se pe o organizare minuţioasă, într-un domeniu tehnic performant, fiind realizate proiecte studenţeşti de referinţă, cu rezultate în multiple planuri. Beneficiile directe ale Departamentului de Inginerie Industrială şi Management, precum şi ale Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş sunt: îmbunătăţirea calităţii studenţilor prin activităţi ştiinţifice studenţeşti aplicative, diseminarea rezultatelor în articole ştiinţifice publicate în reviste importante cotate ISI, oferirea unui punct de referinţă competitiv pentru ceilalţi studenţi, stimularea apariţiei de noi proiecte ştiinţifice, studenţeşti sau didactice, importante prin abordarea soluţiilor, îmbunătăţirea bazei materiale a laboratoarelor şi, nu în ultimul rând, promovarea imaginii Universităţii „Petru Maior" prin materiale publicitare, presă scrisă şi televiziune.

Lasă un comentariu