MODUL DE ACORDARE A INDEMNIZAŢIEI ŞI A CONCEDIULUI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI A FOST SIMPLIFICAT!

În şedinţa de miercuri, 22 iunie 2016, Guvernul a modificat şi completat, printr-o hotărâre, normele de aplicare a programului de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, astfel încât noile reglementări să fie aplicate unitar şi într-o manieră simplificată, începând cu 1 iulie 2016.

Cele 12 luni de eligibilitate, începând cu 1 iulie 2016

Acestea vizează stabilirea celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului, în vederea acordării dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară, respectiv: din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere, venituri supuse impozitului şi (sau) se înregistrează una sau mai multe dintre situaţiile asimilate prevăzute de ordonanţa de urgenţă (şomaj, concedii medicale, perioade de studii preuniversitare, universitare sau postuniversitare etc.); din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condiţiile de acordare, în cazul în care în perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului şi (sau) înregistrarea uneia sau mai multora dintre situaţiile prevăzute de lege s-au produs cu întreruperi.

Ce venituri se iau în calcul

Au fost stabilite şi modalitatea de stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr.66/2016, şi modul de acordare a stimulentului de inserţie, cu prelungirea perioadei de acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puţin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională; includerea indemnizaţiei care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în întreţinere şi care optează pentru program de lucru redus şi corelarea cu procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare; modificarea anexei privind Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru solicitarea dreptului.

Persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 şi care nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, dar îndeplinesc condiţiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului, pot beneficia de drepturile conferite de lege, de la data depunerii cererii.

Solicitarea dreptului a fost simplificată

Pentru simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului, Guvernul a stabilit prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora, eliminându-se cheltuiala suplimentară pentru legalizarea documentelor. În cazul copiilor născuţi în străinătate, certificatul sau extrasul de naştere, după caz, se solicită în traducere autorizată nu şi prin legalizare în condiţiile legii, iar în situaţiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială documentele de solicitare a dreptului şi în format electronic (scanate) pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială.

Totodată, se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta, prin semnătură electronică, asigurându-se mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, şi se simplifică solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuţi în perioada de concediu, prin depunerea cererii şi prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situaţie (certificatul de naştere al următorului copil sau actele care atestă situaţia juridică a acestuia faţă de solicitant, precum şi, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în cazul în care părintele înainte de naşterea acestuia din urmă copil a realizat activităţi aducătoare de venituri supuse impozitului).

În cuprinsul cererii, va fi specificat faptul că, în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în acelaşi formular a datelor pentru obţinerea drepturilor.

Ordin de ministru pentru prelungirea drepturilor

Concomitent cu hotărârea Guvernului, ministerul Muncii va promova un ordin de ministru privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de concediu sau stimulent de inserţie, precum şi de recalculare a cuantumului drepturilor aflate în plată.

Este vorba despre persoanele care au optat pentru concediul pentru creşterea copilului până la 1 an şi se află în plata indemnizaţiei aferente acestuia sau în stimulentul de inserţie, ori în concediul fără plată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Ordinul va preciza acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza documentelor care au determinat acordarea dreptului iniţial; prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserţie, pentru persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 se află în plata acestui drept şi care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de indemnizaţie pentru creşterea copilului, prelungirea (reluarea) concediului pentru creşterea copilului şi a indemnizaţiei pentru persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul pentru creşterea copilului până la 1 an, pe bază de cerere şi adeverinţă eliberată de angajator care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu, precum şi alte aspecte.

*

Potrivit estimărilor Ministerului Muncii, aplicarea Legii nr. 66/2016 de la 1 iulie a.c., numărul de beneficiari ai indemnizaţiei pentru creşterea copilului va creşte de la 138.700 la 140.000, iar aproximativ 78.000 de persoane aflate în prezent în plata indemnizaţiei vor beneficia de indemnizaţia minimă majorată de la 600 lei la 1.062 lei.

Circa 5.500 de persoane vor beneficia de eliminarea plafonului maxim al indemnizaţiei, pentru 52.000 de persoane aflate în plată, cuantumul va rămâne neschimbat, iar aproape 4.000 de persoane vor beneficia şi de flexibilizarea condiţiei de eligibilitate, prin luarea în considerare a perioadei de 12 luni din ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului.

În plus, stimulentul de inserţie se va majora pentru 39.000 de persoane aflate în plata acestuia, în condiţiile în care perioada de acordare a stimulentului de inserţie se va prelungi pentru aproximativ 2.000 persoane.

Părinţii aflaţi în plata indemnizaţiei sau a stimulentului de inserţie sau în concediul fără plată (în cazul opţiunii conce-diului până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an) vor putea beneficia de majorarea cuantumului indemnizaţiei din oficiu, cât şi de prelungirea perioadei de concediu, la cerere.

Lasă un comentariu