Calendar agricol

În luna iunie, zilele cu precipitaţii urmate de perioade cu temperaturi ridicate au favorizat apariţia unor boli grave la viţa de vie: Mana Viţei de Vie, o boală originară din America de Nord, răspândită în Europa datorită schimburilor comerciale, se întâlneşte pe toate organele plantei. La frunze, pe partea inferioară apar pete galbene, de culoarea untdelemnului. Când umiditatea este mai ridicată, în dreptul petelor apare un puf alb-cenuşiu. Petele se măresc şi se unesc, căpătând o culoare roşietică. Când umiditatea este ridicată, boala se dezvoltă şi pe fructe prin apariţia unui putregai cenuşiu şi a unuia brun. Inflorescenţele şi ciorchinii tineri atacaţi pot fi distruşi în întregime.

Făinarea sau Oidumul Viţei de Vie, originară din America de Nord, este o boală capabilă să depăşească uneori pierderile produse de mană. Ciorchinii tineri infestaţi se acoperă cu o pulbere albicioasă apoi se uscă. Boabele bolnave nu se dezvoltă, rămânând mici şi care, iar pe suprafaţa lor se formează o pâslă alb-cenuşie sub care pieliţa se brunifică. Căldura, umezeala şi lumina insuficientă sunt factori favorizanţi. Este indicat ca lăstarii atacaţi să fie tăiaţi şi distruşi prin ardere.

Pentru prevenirea şi combaterea acestor boli se recomandă executarea tratamentelor în perioada de creştere a boabelor cu RIDOMIL GOLD MZ-0,25 plus FALCON 460 EC - 0,03 la sută plus MYTHOS - 0,3 la sută sau alte produse omologate, oferite de fitofarmaciile din teritoriu.

Dr. ing. Marian Pogăcean - directorul Unităţii Fitosanitare Mureş, recomandă să fie executate tratamentele fitosanitare după amiaza sau seara, după ora 18-19.

Un dăunător periculos, întâlnit în această perioadă, este Musculiţa Cepei, în combaterea căreia se pot folosi aceleaşi insecticide care se folosesc pentru combaterea Gândacului de Colorado la cartofi. La fel şi în cazul Fluturelui Verzii şi Puricilor se pot folosi aceleaşi insecticide ca şi la cartofi.

Lasă un comentariu