Funcţionarii publici vor putea munci şi după vârsta de pensionare!

Distribuie pe:

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici a fost completată şi modificată, în sensul că funcţionarii publici vor avea posibilitatea de a lucra, la cerere, timp de maximum trei ani, şi după împlinirea vârstei de pensionare şi a stagiului minim de cotizare.

Prin urmare, atunci când împlinesc vârsta standard de pensionare şi îndeplinesc stagiul minim de cotizare, funcţionarii publici vor putea să ceară menţinerea în activitate. Solicitarea va trebui formulată cu două luni înainte de îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de vârstă standard de pensionare şi de stagiu minim de cotizare.

„Pe baza unei cereri formulate cu două luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarul public poate fi menţinut în funcţia publică deţinută maximum trei ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu", prevede propunerea legislativă, adoptată, recent, de Parlament.

Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie să fie promulgată prin decret prezidenţial şi publicată în Monitorul Oficial.

Deocamdată, statutul funcţionarilor publici dispune că raportul de serviciu încetează automat, atunci când persoana vizată îndeplineşte, în mod cumulativ, condiţiile de vârstă standard de pensionare şi de stagiu minim de cotizare.

Conform legii, funcţionarii publici sunt persoanele numite în funcţii publice (prefect, inspector guvernamental, director general din cadrul ministerelor, secretar de judeţ sau localitate, consilier juridic, arhitect-şef, inspector de muncă sau manager public), printre activităţile acestora numărându-se punerea în executare a legilor şi a celorlalte acte normative, elaborarea proiectelor de acte normative şi a altor reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, precum şi asigurarea avizării acestora, consilierea, controlul şi auditul public intern sau colectarea creanţelor bugetare. 

Lasă un comentariu