Biserica din Livezeni

„Nulla salus extra Ecclessiam" (Cyprianus, Epist. 44)

Mă adresez potenţialilor cititori, mărturisind cu convingere aparte că am simţit nevoia interioară să scriu acest text, fără a lăuda pe cineva.

Cuvintele lui Cyprianus (sec. al III-lea), teolog şi scriitor patristic, sfânt şi martir al Bisericii, exprimă adânc sensul mântuirii spre care tinde omul: „Nu e izbăvire în afara Bisericii".

Livezeni. Comună în vecinătatea caldă a oraşului Târgu-Mureş. Toponimul este un derivat al substantivului „livadă", explicat, într-un dicţionar de sinonime, ca „întindere de pământ pe care se lasă să crească iarbă pentru cosit sau pentru păşuni". Cuvântul are şi un sens de mare expresivitate a zonei de credinţă. Sinonim cu vocabula „grădină". Îmbinarea „Grădina Raiului" este specifică limbii noastre.

Poporul român s-a născut creştin, iar limba română este prima limbă apărută între celelalte limbi romanice.

Aici, la Livezeni, am aflat un loc sfânt: Biserica înălţată de câţiva ani, dar Ea există ab iniţio mundi!

Mă adresez Părintelui Petru Laurenţiu Sala, ferindu-mă de atitudinea laudativă. Pentru mine, este motivată citarea unei alte cugetări din culegerea „Anthologia Latină" din evul medieval: „Ecclesia pastor speculum plebis fore debet". În traducere: „Păstorul Bisericii să fie o oglindă pentru mulţime".

În faţa norodului, prezenţa Domniei Voastre este fără asemănare. Gestica, mimica, pantomima se armonizează cu modulaţiile timbrului vocii. Explicaţiile textelor biblice m-au cucerit în gândire şi simţire.

Sunt efectiv încântat că Vă cunosc. Aveţi har (s.n.). Cuvântul subliniat apare explicat în Dex, B.. 1975. p. 391: „... dar, ajutor spiritual, graţie divină".

 

Cu ortodoxă preţuire ardelenească,

Valer V. Vodă, Târgu-Mureş

 

Lasă un comentariu