Terenurile agricole, înscrise gratuit în Cartea Funciară!

Potrivit unei ordonanţe de Guvern, aprobată în şedinţa din 28 iunie 2016, unităţile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de Cadastru şi Carte Funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului: proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

Decizia luată de Guvern este importantă pentru accesarea de către fermieri a fondurilor alocate României în cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune şi la implementarea schemelor de plăţi în agricultură, în sectoarele vegetal şi zootehnic, care se aplică în perioada 2015 - 2020, prin intabularea terenurilor agricole din sectoarele cadastrale din extravilanul localităţilor.

În cazul unităţilor administrativ-teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din intravilan.

Pentru intabularea terenurilor agricole, unitărţile administrativ-teritoriale vor primi finanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pe bază de contract de finanţare anual, pentru anul 2016 fiind alocate 90,7 de milioane de euro. 

Lasă un comentariu