„CUGETĂRI FILOCALICE"

„De se va răscula în cugetul tău roiul gândurilor urâte şi slăbind vei fi biruit, să ştii că te-ai despărţit pentru o vreme de harul dumnezeiesc. De aceea ai şi fost dat pe mâna căderii tale, după o dreaptă judecată. Drept aceea, luptă să nu fii lipsit niciodată de har, din nepurtarea de grijă, nici pentru o clipă. Iar de vei putea să te ridici din alunecare şi să treci peste zidul gândurilor pătimaşe şi peste atacurile întinate necontenite, aduse de marea dibăcie a vrăşmaşilor (diavoli), să nu uiţi de darul dat ţie de sus. Căci zice Apostolul: „nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care e cu mine" a lucrat o astfel de biruinţă, şi m-a ridicat din gândurile întinate ce s-au sculat asupra mea, şi m-a izbăvit de bărbatul nedrept, adică de diavolul şi de omul cel vechi".

Sfântul IOAN CARPATIUL,

„FILOCALIA" vol. IV, pag. 125

***

„Dumnezeul nostru este cel care ne va da putere şi înţelepciune, căci toţi care au luat înţelepciune au luat şi puterea duhului sfânt, spre a birui pe vrăşmaşi (diavoli): „Acesta va înălţa capul tău peste vrăjmaşii tăi şi-ţi va da aripi ca de porumbel, şi, zburând, te vei odihni la Dumnezeu" (psalm 54, 6). „Pune-va Domnul arc de aramă în braţele tale" (psalm 17, 37), arătându-te tare, ager şi viguros împotriva vrăjmaşului şi împiedecând sub tine pe toţi cei ce stau împotrivă" (psalm 17, 43). Pune deci în socoteala Domnului harul curăţiei, mulţumindu-I că nu te-a închis în mâinile voilor trupului tău, ale sângelui, şi ale duhurilor stricăcioase şi necurate".

Ibidem

***

„Primeşte mai bine pe cel ce te batjocoreşte decât pe cel ce te laudă, căci acesta nu se deosebeşte întru nimic de cel ce blestemă. Când, urând patimele (faptele rele), suntem tulburaţi şi mai tare de gândurile neruşinate ale diavolilor, să ne sprijinim şi mai mult pe credinţa în Dumnezeu şi să ne facem şi mai întărită nădejdea în bunurile veşnice făgăduite, de care se silesc diavolii să ne lipsească şi să ne înstrăineze, din ură".

Ibidem, pag 128

P.S. Luaţi aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheaţi şi vă rugaţi, căci nu ştiţi ziua nici ceasul şi... cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

„Comori filocalice" vol. II

 

Lasă un comentariu