„Albeştiul îşi reinvesteşte primarul"

Chiar dacă a fost sâmbătă, zi nelucrătoare, hărnicia prefectului de Mureş, a domnului Lucian Goga, ne-a făcut să luăm calea comunei Albeşti, unde, în sala Căminului cultural, în urma recentelor alegerilor locale, a avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Local, reinvestirea primarului prin persoana domnului Nicolae Şovrea, cât şi alegerea viceprimarului din rândul consilierilor, în urma propunerilor şi a numărului de voturi obţinute.

Prefectul Lucian Goga a declarat deschisă şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Albeşti, din cei 15 consilieri aleşi au fost prezenţi 14 consilieri, fiind respectate condiţiile legale cerute de lege. Ordinul de constituire a Consiliului Local, emis de prefect, a fost dus la îndeplinire, chiar dacă ora la care a avut şedinţa era undeva după-amiaza, în jurul orei 17.00, pe motivul că în dimineaţa de sâmbătă, domnul prefect, prin prerogativele care le are, a fost prezent la Reghin, apoi la Sighişoara, după care a urmat comuna Albeşti, ca într-un târziu, să ia drumul Luduşului, ceea ce îi conferă o anumită stare de hărnicie şi implicare, lucru lăudabil la adresa oricărui ales sau numit în funcţiile de conducere a oricărei instituţii publice statale. Aşa cum a afirmat, având în vedere că este legat sufleteşte de oameni şi de locuri, comuna Albeşti are, în sufletul prefectului Lucian Goga, un loc aparte. A dorit să participe personal la şedinţa de constituire. Felicitând aleşii locali, atât pe domnul primar Nicolae Şovrea, cât şi pe doamnele şi domnii consilieri locali pentru că au reuşit să câştige încrederea cetăţenilor din comunitate, domnul prefect a spus: „locuitorii comunei Albeşti, v-au dat un mandat, un mandat a căror proiecte trebuie duse la îndeplinire, nu o să fie uşor, un mandat de patru ani, timp în care ar trebui să fiţi o echipă". La adresa administraţiei publice locale a declarat: „poate de cele mai multe ori să uitaţi de culorile politice sau de partidele politice care v-au propulsat în aceste alegeri. Nu uitaţi, aveţi acelaşi scop, acela de a face administraţie, de a fi 24 de ore în slujba cetăţenilor comunei Albeşti". Domnul prefect este convins că în cadrul Consiliului Local şi Primăriei se va practica o administraţie extrem de transparentă, o administraţie în slujba cetăţeanului, că vor gestiona cât se poate de bine resursele publice, reuşind să atragă resurse financiare pe toate sursele legale având avantajul, din punct de vedere economic, de a fi foarte aproape de Municipiul Sighişoara. Marea majoritate a locuitorilor lucrând în Sighişoara. Adresându-se locuitorilor, primarul ales arată că are avantajul experienţei administrative locale ducând mai departe ceea ce şi-a propus ca obiective realizabile, având în jurul lui tineri, care vin cu acel plus de elan, cu dorinţa de afirmare, totul pus în slujba binelui, a cetăţeanului. Domnul Lucian Goga asigură că atâta timp cât îşi va exercita funcţia de prefect al judeţului Mureş o să fie alături de locuitorii Albeştiului, atât personal cât şi instituţional. După derularea legală a procedurilor de pe Ordinea de zi, alegerea comisiei de validare a Consiliului Local, validarea consilierilor aleşi, depunerea jurământului de către consilieri, de către primarul ales, alegerea preşedintelui primei şedinţe de Consiliu Local constituit, s-a trecut la alegerea viceprimarului, la final alegerea comisiilor pe domeniile de specialitate, respectiv Comisia pentru agricultură, activităţi economice, financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, Comisia juridică şi de disciplină şi de ordine publică. În cadrul şedinţei, ca punct distinct, domnul prefect Lucian Goga a prezentat Sentinţa de validare a primarului Nicolae Şovrea, prin care Judecătoria Sighişoara admite cererea formulată de petentul Biroul Electoral a Circumscripţiei nr. 14 Albeşti, în baza legilor privind Administraţia publică locală, validează alegerea domnului Şovrea Nicolae, candidat al PSD, în funcţia de primar al comunei Albeşti judeţul Mureş, în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. S-a trecut la alegerea prin vot secret a viceprimarului, unde a fost făcută o singură propunere, din partea formaţiunii politice PSD, prin persoana domnului Aurel Boitoş. Celelalte formaţiuni nu au înaintat vreo propunere, deşi, prin completarea buletinelor de vot, şapte consilieri nu au bifat numele niciunui consilier pentru funcţia de viceprimar. Prin numărarea buletinelor introduse în urna de vot a fost ales domnul Aurel Boitoş, în calitate de viceprimar al comunei Albeşti, cu opt voturi pentru şi şapte abţineri. În scurta-i intervenţie viceprimarul a mulţumit celor ce l-au ales, asigurându-i că va respecta legile ţării şi hotărârile Consiliului Local, îşi va da toată silinţa în vederea achitării sarcinilor de serviciu cuprinse în fişa postului, depunând toată puterea şi priceperea în slujba comunei Albeşti şi, implicit, în slujba locuitorilor acestei comune. La rându-i, primarul reales adresându-se celor prezenţi a spus: „Vremea campaniei electorale a trecut, este timpul să trecem la fapte, locuitorii comunei Albeşti aşteaptă de la noi seriozitate, aşteaptă performanţă, aşteaptă unitate. Pe această cale fac chemare consilierilor să lucrăm împreună pentru binele comunei noastre". Asigurând consilierii locali că va fi mediatorul tuturor problemelor care se ivesc şi că îşi va da tot interesul să se ajungă la un obiectiv comun ce se va răsfrânge benefic peste toată comunitatea, o comună cum nu se poate mai prosperă, de care să se mândrească nu numai locuitorii ei, ci şi cei care o vizitează. Aleşilor locali, le urăm şi noi la rându-ne realizări pe toate planurile, ştiindu-i oameni harnici, mândri şi bătăioşi, ceea ce doresc să înfăptuiască spre binele întregii comunităţi.

 

Lasă un comentariu