Mureşeni, în pelerinaj istoric, în străinătate

Distribuie pe:

În perioada 1-3 iulie 2016, Biblioteca Municipală „Petru Maior" din Reghin, prin Societatea Reghineană de Istorie, a organizat o excursie cu tematică istorică, obiectivul principal al vizitei fiind reprezentat de lagărele de exterminare de la Auschwitz şi Birkenau (Polonia). Au luat parte la această activitate memorabilă o serie de intelectuali din judeţul Mureş şi nu numai, oameni de bună calitate, provenind din diferite categorii sociale: preoţi, profesori, artişti plastici, avocaţi, economişti etc. Întreg grupul a fost format din: prof. Sorina Bloj, prof. dr. Florin Bengean, pr. prof. dr. Claudiu-Dorin Chiorean (inspector şcolar), prof. Constantin Bogoşel (inspector şcolar), ec. Gheorghe Precup, ec. Gavril Danciu, pr. Vasile Chiorean, prof. Ilarie Gh. Opriş, prof. Maria Borzan, av. Remus Barna, Tania Barna, Grama Imola, pr. Ionuţ Cadar, prof. Silvia Cadar, Mihaela Mărginean, Mircea Ormenişan, Viorica Ormenişan, prof. Delia Torpan, prof. Ioan Torpan, Rodica Torpan, Gherasim Bela, Gherasim Nicoleta, Doina Rebeja, Victor Rebeja, Mărioara Popovici, Lucreţia Bordaş, Maria Mera, Emil Nemeş, Susana Nemeş, Maria Miron, Felicia Florea, Maria Movilă, Elena Şut, Ovidiu Merdar.

Plecarea a avut loc în dimineaţa zilei de vineri, 1 iulie 2016, iar primul popas a fost făcut la sediul Protopopiatului ortodox Huedin, unde a fost vizitat sediul protopopiatului, statuia protopopului martir Aurel Munteanu şi mormântul acestuia, aflat în curtea bisericii din apropiere, ctitoria sa, numită „Catedrala moţilor". Protopopul martir Aurel Munteanu din Huedin a fost ucis de trupele hortiste în ziua de 10 septembrie 1940. A fost vizitat şi Conacul lui Octavian Goga (de la naşterea căruia se împlinesc anul acesta 135 ani) de la Ciucea, care a fost reşedinţa „poetului pătimirii noastre", precum şi locul în care acesta a fost înmormântat. A fost vizitat întreg complexul muzeal, din care au ieşit în evidenţă Mausoleul iubirii, precum şi biserica mănăstirii din cadrul acestui complex.

În Ungaria au fost vizitate oraşele Debreţin (important centru cultural, artistic şi ştiinţific) şi Mişkolţ. Sfântul Andrei Şaguna s-a născut în 1808 în oraşul Mişkolţ, aici a fost botezat şi tot aici a urmat şi cursurile gimnaziale. În acest oraş, mureşenii au vizitat biserica „Sfântul Ioan şi Sfântul Vasile" şi biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel".

În Slovacia, grupul de mureşeni a vizitat în primul rând oraşul Kosice, aici remarcându-se în mod deosebit Domul din oraş, o biserică monumentală, o catedrală reprezentativă. Mureşenii au vizitat şi localitatea Zdiar, care este o renumită staţiune montană situată în Munţii Tatra. Iată, noi românii am mers pe urmele înaintaşilor noştri care au luptat pe fronturile din Munţii Tatra. În timpul Campaniei din Vest, perioada decembrie 1944 - mai 1945, armata română a avut o contribuţie deosebit de importantă la eliberarea Slovaciei de sub ocupaţia nemţească. În foarte multe localităţi din Slovacia sunt troiţe, monumente, plăci, cimitire militare, obeliscuri, prin care sunt omagiaţi soldaţii români căzuţi aici la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. În amintirea acelor eroi, grupul de mureşeni, prin preoţii: Vasile Chiorean, Ionuţ Cadar şi Claudiu-Dorin Chiorean, au oficiat, în localitatea Piaţkova, o rugăciune de pomenire în amintirea şi memoria acelor bravi eroi români, care au căzut pe acele meleaguri, în timpul războiului.

În ziua de 2 iulie 2016, mureşenii au vizitat lagărele de exterminare în masă de la Auschwitz şi Birkenau, unde a avut loc una dintre cele mai mari crime ale umanităţii, şi aceasta s-a întâmplat nu demult, în plin secol XX. Denumirea poloneză a localităţii este Oswiecim. Acolo au fost exterminaţi cu mult peste 1 mlion de oameni, din care peste 90% evrei. Aceste crime se executau sub deviza „munca eliberează", înscrisă pe frontispiciul porţii de la intrare, o clară dovadă de cinism a conducătorilor nazişti. În anul 1947, Parlamentul din Polonia a hotărât transformarea lagărului de concentrare în muzeu. Cred că este unul dintre cele mai sinistre muzee din lume, aici vin oameni de pe toate meridianele globului, toţi cei care trec pragul acestuia rămân consternaţi de ceea ce s-a putut întâmpla la mijlocul secolului XX. Într-adevăr, fiorul morţii, care se resimte acolo, este înspăimântător. Moartea unor oameni este înspăimântătoare, este chiar diabolică când este provocată de alţi oameni, care se dovedesc a fi fost fără raţiune, fără dragoste de semeni, fără sentimente, fără Dumnezeu. Părţile componente ale lagărului Auschwitz-Birkenau: camere de gazare, crematorii, barăci cu condiţii inumane (într-o baracă unde stăteau 52 de cai, aveau să stea apoi 400 de oameni) etc., îţi oferă o imagine sumbră şi morbidă a unei crime teribile. Să ferească bunul Dumnezeu întreaga umanitate de asemenea întâmplări nefericite, să nu se mai întâmple niciodată nicăieri asemenea atrocităţi.

Este de apreciat faptul că autorităţile poloneze desfăşoară o activitate intensă pentru buna desfăşurare a vizitelor celor care doresc să vadă urmele acelor crime. Vizitarea acestor obiective este foarte bine organizată, pentru că acolo merg oameni din toată lumea. Ceea ce e şi mai important e faptul că autorităţile poloneze nu au niciun profit de pe urma vizitării acestor obiective, intrarea este liberă, ba mai mult pun la dispoziţie autobuze din 10 în 10 minute pentru a asigura transportul vizitatorilor de la Auschwitz la Birkenau şi invers. Frumoasă şi lăudabilă atitudine! Toate cheltuielile sunt suportate de autorităţile poloneze. Duminică, 3 iulie 2016, a urmat revenirea în ţară.

A fost o activitate extrem de reuşită, în care au fost vizitate mai multe obiective atât în ţară, cât mai ales în străinătate. Am vizitat oraşe frumoase, am mers pe urmele eroilor români în Munţii Tatra şi am văzut lagărul morţii de la Auschwitz-Birkenau. Să ne rugăm bunului Dumnezeu să triumfe în lume binele şi dragostea dintre oameni, frumosul şi tot ceea ce îl înalţă şi îl înnobilează pe om.

Lasă un comentariu