„Acăţul lui Ştiucanu" sau întoarcerea la obârşii

Distribuie pe:

„La obârşie, la izvor /nici un drum nu se întoarce / decât în chip de dor" (Lucian Blaga)

Joi, 7 iulie, Centrul de Dezbateri Socio-Politice şi Culturale „Emil Aurel Dandea" din Târgu-Mureş a găzduit lansarea volumului „Acăţul lui Ştiucanu - Cartea familiei de ţărani Pol-Ştiucanu de pe Câmpia Transilvană", a concitadinului nostru, Valer Pol - Vărzaru.

Manifestarea, moderată de publicistul şi istoricul Dimitrie Poptămaş, a fost organizată de Fundaţia Culturală „Vasile Netea", în colaborare cu Despărţământul Central Judeţean Mureş al ASTREI, cu participarea unui public numeros, care a avut ocazia să descopere o carte şi un autor de excepţie, „cartea unui scriitor cu vână, cu forţă, cu chemare şi cu har dumne-zeiesc", după cum sintetiza, în cuvântul său, poetul şi publicistul Lazăr Lădariu, preşedintele ASTREI mureşene, redactor-şef al cotidianului „Cuvântul liber". Volumul, aprecia Lazăr Lădariu, „este o reală, sinceră, emoţionantă întoarcere spre acel axis mundi, satul Lefaia, locul bucuriilor, al copilăriei, al păcii, locul căruia îi ducem, indiferent unde ne-am afla, dorul, locul obârşiilor, al dragostei şi armoniei purtate în minte şi în suflet de cei născuţi acolo din acel neam nobil, ţărănesc, cum îl numeam şi eu în memoriile mele".

Semnatar al prefeţei volumului, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean afirma, la rândul său, că ni se propune „o carte despre un sat care aparţine altor timpuri istorice, astăzi complet răvăşit de experienţele regimului comunist, cu industrializarea şi apoi dezindustrializarea şi migrarea a milioane de români, cum spune autorul, peste mări şi ţări. Este o carte de amintiri, despre satul românesc aflat la întâlnirea tradiţiilor cu modernitatea, despre istoria recentă a Transilvaniei văzută prin prisma amintirilor unui intelectual (…), o carte pe care o recomand tuturor celor care doresc să descopere satul transilvan de la mijlocul secolului XX, cu istoria şi cu tradiţiile lui, cu dramele şi cu bucuriile lui, reconstituite cu mult talent şi onestitate de către Valer Pol".

…O carte, în fine, remarca Dimitrie Poptămaş, apărută în condiţii grafice deosebite, bogat şi atent ilustrată, cu un titlu mai mult decât sugestiv, căci el, „acăţul", ştie să-şi ofere, cu generozitate, florile spre a le preface în miere, dar lemnul lui, de esenţă tare, ştie şi să se răzbune prin ghimpii ascuţiţi, atunci când nu e respectat…

Prezenţă mai degrabă discretă în viaţa publică mureşeană, autorul a mărturisit, în cadrul manifestării (încheiată printr-un moment muzical susţinut de fiul domniei sale, Radu Pol), că demersul său publicistic - rodul unei îndelungate munci de cercetare, documentare, selectare şi transcriere a nenumărate discuţii cu rude şi cu oameni ai locului - are ca resort interior, dincolo de nevoia de autoexprimare, obligaţia morală de a recupera, prin „întoarcerea la obârşie" zestrea spirituală a străvechiului sat transilvan.

…Nobilă profesiune de credinţă, pe care autorul o onorează în mod excepţional.

Ca simpli cititori, ne încumetăm a aprecia că debutul literar, relativ târziu (autorul s-a născut în anul 1951) îl propulsează pe Valer Pol-Vărzaru, încă de la această primă carte, în primele rânduri ale scriitorimii şi, cu siguranţă, nu numai pe plan local. „Acăţul lui Ştiucanu" are toate „ingredientele" pentru ca verdictul criticii să impună un nume redutabil în controversata noastră literatură de azi, iar satul Lefaia din Câmpia Transilvană să se aşeze, confortabil, în geografia spirituală românească, alături de Humuleştii lui Creangă ori de Siliştea Gumeşti, satul Moromeţilor, din Câmpia Dunării.

Pe de altă parte, „intrarea în forţă" a lui Valer Pol-Vărzaru în prim-planul scenei editoriale este doar parţial surprinzătoare: autorul este, de formaţie, filolog (de factură, clasică, am spune, la o primă abordare a textului), absolvent al Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. A tradus cărţi şi articole din limba franceză, în special din domeniul teologic.

Fraza, atent „şlefuită", până la esenţă, aplecarea spre detaliul revelator, metafora bine aleasă şi judicios plasată, fluenţa şi acurateţea stilului ne situează în faţa unui scriitor care a reuşit, încă de la primul volum publicat, să ocolească „banca debutanţilor" îndreptându-se, promiţător, spre podiumul premianţilor.

 

Lasă un comentariu