Îngrijirile medicale la domiciliu pot fi solicitate şi de alte persoane decât de beneficiari

Distribuie pe:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) aduce precizări referitoare la depunerea dosarelor pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu, în sensul că acestea pot fi depuse la casele de asigurări de sănătate şi de rudele de gradul I ale beneficiarilor (părinţi, soţ, soţie, copii), fără vreo împuternicire din partea beneficiarilor şi fără să fie necesară prezenţa acestora la ghişeele caselor de asigurări de sănătate.

De asemenea, tutorii (curatorii) legali ai beneficiarilor pot depune dosarele pe baza documentelor care atestă tutela (curatela), fără să fie necesară prezenţa beneficiarilor la ghişee.

„Celelalte persoane decât beneficiarii, rudele de gradul I sau tutorii (curatorii) legali pot depune dosarele pe baza unui act notarial care împuterniceşte respectiva persoană să efectueze acest demers în numele beneficiarilor. Menţionăm că actul notarial poate fi emis pentru o perioadă lungă de timp, nefiind necesară reînnoirea acestuia la fiecare nouă depunere de dosar.

Deoarece unii reprezentanţi ai asiguraţilor au prezentat împuterniciri avocaţiale în locul actelor notariale, pentru facilitarea depunerii dosarelor Ministerul Sănătăţii şi CNAS au decis să extindă posibilitatea de reprezentare şi prin acest tip de împuternicire (prevăzută în Ordinul MS/CNAS 830/432/ 2016, publicat în Monitorul Oficial din 12.07.2016).

În cazurile punctuale mai deosebite, dacă asiguratul care necesită îngrijiri la domiciliu este nedeplasabil şi nu are pe cine să împuternicească să depună dosarul, acesta poate aduce situaţia respectivă la cunoştinţa casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află (telefonic sau prin alt mijloc de comunicare), iar un funcţionar al casei respective îl va consilia pentru soluţionarea situaţiei", explică, într-un comunicat de presă, CNAS. 

Lasă un comentariu