Controale ITM Mureş la angajatorii din domeniul energetic

Inspecţia Muncii a demarat, la nivel naţional, campania de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie de energie electrică, la care participă şi specialişti din Inspectoratul de Muncă (ITM) Mureş.

Doamna Eva Man, inspector-şef al ITM Mureş, a precizat că acţiunea a fost iniţiată în urma tendinţei de creştere a frecvenţei şi gravităţii accidentelor de muncă înregistrate în sectorul energetic, în perioada 2008 - 2014.

Grupul ţintă al acţiunii este compus din angajatorii care au ca domeniu de activitate producţia, transportul, distribuţia şi comercializarea energiei electrice, iar obiectivele acţiunii sunt creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, pentru promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional; încurajarea unei abordări participative prin implicarea angajaţilor şi angajatorilor în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi promovarea bunelor practici în acest sector de activitate.

În prima etapă, au fost informaţi partenerii sociali din judeţ cu activitate în domeniul energiei electrice privind modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată, iar în etapa a doua (iulie - noiembrie 2016), se va verifica, prin acţiuni de control la angajatori, modul de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul acţiunii.

Lasă un comentariu