ODISEEA PODULUI RUTIER DE PESTE RÂUL TÂRNAVA MICĂ (DN14/A) DIN TÂRNĂVENI

Istoria romanţată a acestui pod este bine cunoscută, tergiversată, amânată, pasată dintr-o parte în altă a instituţiilor abilitate, neasumată ca răspundere, de parcă n-ar reprezenta nicio valoare, iminenţa unui mare pericol, un fel de bombă imprevizibilă totalmente necontrolată privind circulaţia şi exploatarea intensă a acestui pod, cu serioase deficienţe privind uzura avansată a structurii şi suprastructurii, elementelor de rezistenţă. Cotidianul mureşean „Cuvântul liber" a sensibilizat încă din data de 29 februarie 2012 această stare de fapt, în principal organismele Direcţiei Generale de Dezvoltare Regională şi Infrastructură în competenţa cărora intră administrarea DN 14/A care traversează şi municipiul Târnăveni.

Podul rutier de peste râul Târnava Mică, traversat de DN 14/A: Iernut-Târnăveni-Mediaş, face legătura cu E-60 Turda-Tg.-Mures-Topliţa, cu DN 14 (E 68) Sibiu-Mediaş-Sighişoara, DJ 107 Târnăveni-Blaj-Alba Iulia şi cu DJ 142 Târnăveni-Bălăuşeri. Uşor se poate constata că el constituie un important nod de intensă circulaţie rutieră, vital dezvoltării economiei locale, judeţene şi naţionale. Podul este de construcţie metalică, are gabarit redus (5 metri lăţime) construit în anul 1912, singura legătură cu cele două părţi centrale ale municipiului. Datorită uzurii şi vechimii, în anul 2001 s-a efectuat o expertiză tehnică de către IPTNA Bucureşti şi s-au constatat degradări vizibile atât la nivelul suprastructurii cât şi infrastructurii podului (coroziune, suprafeţe microfisurate, betoane uzate, aparatele de reazem corodate etc.). Drept urmare în anul 2002 s-au efectuat lucrări de reparaţii considerate asiguratoare pentru prelungirea duratei de viaţă cu încă 10 ani, termenul de garanţie fiind depăşit încă din anul 2012. Din anul 2014 podul în cauză este declarat PERICOL de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. Natura degradărilor constatate de către specialiştii în domeniu pune în evidenţă iminenţa unei tragedii oricând posibile, durata de viaţă a podului depăşind 104 ani. Necesitatea construirii unui pod nou pentru a corespunde condiţiilor actuale de circulaţie, marcată prin creşterea traficului, a încărcării vehiculelor şi a vitezelor de circulaţie este imperios necesară. Cu toate că Primăria municipiului Târnăveni a făcut din timp diligenţele finanţării extrabugetare către organele abilitate, ştiut fiind că Bugetul Local nu poate suporta o investiţie de aşa proporţii, finanţarea acestei construcţii a fost de la an la an amânată până de curând. Începutul anului 2016 a adus aprobarea finanţării acestui important obiectiv (Nr. 45668/12.05.2016): „construcţie pod rutier peste râul Târnava Mică municipiul Târnăveni" APROBAT la finanţare prin OMDRAP Nr.657/09.05.2016 cuprinzând lista obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare locală pentru judeţul Mureş în perioada 2016-2019. Din acest punct de vedere pentru operativitate, siguranţa şi accelerarea lucrărilor, Primăria municipiului Târnăveni a întocmit la timp documentaţia tehnico-economică necesară, studiul de fezabilitate şi documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.

Desigur, urgentarea lucrărilor, realizarea proiectului, organizarea de şantier, modalităţile de circulaţie peste râul Târnava Mică în condiţii de siguranţă, punerea în operă a tuturor fazelor desfăşurării operaţiunilor, asigurarea respectării Normelor de Tehnica Securităţii Muncii, trebuie să fie în perioada următoare preocupările de bază ale specialiştilor din primărie.

Valoarea investiţiei se ridică la 9.872,30 mii lei din care cheltuielile de C+M reprezintă 8.495,14 mii lei, termenul de realizare fiind de 2 ani. Podul nou peste Târnava Mică din Târnăveni va fi construit din beton armat cu o deschidere de 35,60 m. Lăţimea părţii carosabile este de 12 m, alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,00 m.

Lasă un comentariu